ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร 4 อัตรา  เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 13  ธันวาคม 2553  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  รับสมัครบุคลากร  4  อัตรา  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
 ตำแหน่งที่  1 :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   (จำนวน 1 อัตรา)  พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ
 สังกัด     : หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
 อัตราเงินเดือน   :   1.   ปริญญาตรี  11,000  บาท   ค่าครองชีพชั่วคราว  700  บาท
 2.   ปริญญาโท  12,700 บาท   (อัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นอัตราแรกบรรจุ  สามารถปรับเปลี่ยนได้หากมี
 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก)
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   :
 1. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , ระบบสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2.  มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,  วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ , การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. เพศชาย/หญิง  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 4.   อายุไม่เกิน 35 ปี
 5. มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 8. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 9. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่ต้นสังกัด
 10. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และเสนอะแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้
 11. หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน  Installation , Support , Maintenance , Patch Management , Upgrades ,Performance Analysis , Tuning , Backup/Recovery ระบบฐานข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. หากมีประสบการณ์ในการดูแลฐานข้อมูลของโรงพยาบาลและสารสนเทศทางการแพทย์  หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ SAP , ระบบฐานข้อมูล  PostgreSQL , MS-SQL Server , Oracle , Progress จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 13. หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft SharePoint  หรือ Microsoft Groove จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 14. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  หรือเป็นวิทยาการบรรยายได้
 15. มีความสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 16. มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 
 ตำแหน่งที่ 2               :   นักประชาสัมพันธ์     (จำนวน  1 อัตรา)  ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้
 ปฏิบัติงานที่     :   โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
 อัตราเงินเดือน   :   อัตราเงินเดือน  7,940 บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  1,500  บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   :
 1.  คุณวุฒิปริญญาตรี
 2. มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 
 ตำแหน่งที่ 3 :   นักรังสีการแพทย์   (จำนวน  1 อัตรา) พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ
 ปฏิบัติงานที่       :   ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 อัตราเงินเดือน   :   อัตราเงินเดือน  11,000  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  700  บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   : 1.  คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
  2. อายุ 22 – 30 ปี
  3.  มีใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 
 ตำแหน่งที่  4 :   พนักงานธุรการ   (จำนวน  1  อัตรา) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้
 ปฏิบัติงานที่       :   ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
 อัตราเงินเดือน   :   5,840  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  2,360 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทุกสาขา
 2.  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้  พิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 
  ตำแหน่งที่ 1  รับสมัคร  –  13  ธันวาคม 2553   ตำแหน่งที่ 2- 3 รับสมัคร    -  17 ธันวาคม 2553
 ตำแหน่งที่ 4  รับสมัคร – 21 ธันวาคม 2553
 
 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่  หน่วยการเจ้าหน้าที่  อาคาร  4  ชั้น  9  สำนักงานคณบดี  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   เลขที่ 6   ถนนโยธี   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.30 น. ในวันราชการ  
 หรือ Download  ใบสมัครได้ที่   http://www.dt.mahidol.ac.th/adoffice/human_r/hu_9. html และส่งใบสมัครไปที่  E-mail. Address: dtntk@mahidol.ac.th   หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ตามที่อยู่ดังกล่าว
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com