ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 53-11 ม.ค. 54

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง านราชการทั่วไป
   
 รายละเอียด
 
 
 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 1.ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานบันทึกข้อมูล
 อัตราเงินเดือน :  6,100 บาท
 ประเภท :  บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง :  2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา :  ม.3
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  เก็บ รวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลจำนวนชิ้นงานที่ผลิตสำเร็จลงในระบบ ERP พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานในสมุดบัญชีรายงานโลหะคงเหลือประจำเดือน การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 2.ชื่อตำแหน่ง :  ช่างกษาปณ์
 อัตราเงินเดือน :  6,100 บาท
 ประเภท :  บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง :  3 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา :  ม.3
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  การจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการผลิต การตัดเหล็กทำดวงตราและแม่ตรา การกลึงดวงตรา การทำหุ่นดวงตราโดยการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องกลึงคอมพิวเตอร์ (CNC) ที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้ว การผลิตเหรียญตัวเปล่าโดยการรีดโลหะ การตัดตัว การอบอ่อน การล้าง และขัดเงา การตีตราเหรียญ การชุบเคลือบ การนับบรรจุ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 3.ชื่อตำแหน่ง :  ช่างทอง
 อัตราเงินเดือน :  6,100 บาท
 ประเภท :  บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง :  2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา :  ม.3
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  
 ๑) การปาดเงา การตัดเพชรสว่าง การแกะพื้น การฝังเพชร
 ๒) การแกะลวดลายหรือตัวอักษรบนพื้นผิวชิ้นงานโลหะประเภททองคำ เงิน และทองแดง
 ๓) การประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน การหล่อแบบทองแดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้าง
 ๔) การปฏิบัติงานรมดำพ่นทราย ขัดเงา เหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง
 ๕) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 4.ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานการคลัง
 อัตราเงินเดือน :  7,010 บาท
 ประเภท :  เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา :  ปวช.
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ทางบัญชี การขาย หรือการตลาด
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  การรับ – จ่าย เก็บรักษา ตลอดจนตรวจสอบเหรียญตัวเปล่า เหรียญสำเร็จ เหรียญตัวเสีย แม่ตรา ดวงตราเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้าง และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 5.ชื่อตำแหน่ง :  นายช่างเครื่องกล
 อัตราเงินเดือน :  8,610 บาท
 ประเภท :  เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา :  ปวส.
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 ทางด้านช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ หรือช่างยนต์
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
  ๑) การผลิตเฟืองขอบเหรียญหมุนเวียน ๒๕ สตางค์ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๒ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท
 ๒) การผลิตอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ๓) การผลิตตัวตัด Die & Punch (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 ๔) การผลิตอุปกรณ์ Dieset ตัดเหรียญตัวเปล่า
 ๕) การตัดดวงตรา การผลิตจานขอบเหรียญ
 ๖) การเขียนแบบ (Drawing) อะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ๗) การศึกษาวิธีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 ๘) การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 6.ชื่อตำแหน่ง :  นายช่างหล่อ
 อัตราเงินเดือน :  8,610 บาท
 ประเภท :  เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา :  ปวส.
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านช่างโลหะ ช่างโลหะวิทยา ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเทคนิคโลหะ หรือช่างเทคนิคการผลิต
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  การหลอมหล่อโลหะ ตั้งแต่การเตรียมการควบคุม วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ งานหลอม การคำนวณส่วนผสม การหลอมหล่อโลหะ การไสผิว การตรวจสอบและควบคุมส่วนผสมโลหะ การดูแลรักษาและการใช้งานเครื่องจักรในการหลอมหล่อโลหะที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการหล่อชิ้นส่วนเครื่องจักร และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 7.ชื่อตำแหน่ง :  วิศวกรควบคุมคุณภาพ (สอบเทียบเครื่องมือวัด)
 อัตราเงินเดือน :  9,530 บาท
 ประเภท :  วิชาชีพเฉพาะ
 จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 หรือสาขาวิศวกรรมการผลิต
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  การสอบเทียบ ทวนสอบ และบำรุงรักษาเครื่องมือวัด อุปกรณ์มาตรฐาน เครื่องมือตรวจสอบ และเครื่องมือทดสอบ ทั้งในห้องปฏิบัติการและในกระบวนการผลิต พัฒนาและปรับปรุงระบบการสอบเทียบรวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิค วิธีการใช้เครื่องมือวัด และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 8.ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี
 อัตราเงินเดือน :  9,530 บาท
 ประเภท :  บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางบัญชี
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  การคิดต้นทุน และการเสนอราคารับจ้าง เช่น การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถปฏิบัติงานแทนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีในการรับเงินนอกสถานที่ กรณีมีการลาพักผ่อน ลากิจ หรือป่วย เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้โดยสะดวกและราบรื่น รวมทั้งช่วยในการดำเนินงานของร้านจำหน่ายของที่ระลึกของสำนักกษาปณ์ การประสานการรับจ้างกับผู้ว่าจ้าง และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
  Website :  
  http://www.treasury.go.th
 
 วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
 วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com