ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปริญญาตรี 276 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ล ูกจ้าง และพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปริญญาตรี 276 อัตรา
   
 รายละเอียด
 
 กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปริญญาตรี 276 อัตรา
 กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2554 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) (43 อัตรา)
  1. นายทหารการเงินจัดซื้อจ้าง, นายทหารรับจ่ายเงิน, นายทหารการเงิน, นายทหารบัญชี ส่วนกลาง กทม.(5 อัตรา)
  2. นายทหารบริหารกำลังพล, นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา, นายทหารมาตรฐาน, นายทหารวิชาการ ส่วนกลาง กทม.(5 อัตรา)
  3. นายทหารวัดผลและประเมินผลการศึกษา ส่วนกลาง กทม.(1 อัตรา)
  4. นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์การสอน ส่วนกลาง กทม.(1 อัตรา)
  5. นายทหารการฝึกศึกษา ส่วนกลาง กทม.(1 อัตรา)
  6. นายทหารภาษา ส่วนกลาง กทม.(1 อัตรา)
  7. นายทหารภาษา ส่วนกลาง กทม.(1 อัตรา)
  8. นายทหารการไฟฟ้า ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  9. นายทหารแบบแผน ส่วนกลาง กทม.(1 อัตรา)
  10. รองหังหน้าฝ่ายแบบแผน ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  11. นายทหารแบบแผน บน.7 สุราษฏร์ฯ (1 อัตรา)
  12. นายทหารแผนงาน ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  13. นายทหารบริหารทรัพยากร, นายทหารควบคุมงบประมาณ ส่วนกลาง กทม.(2 อัตรา)
  14. นายทหารโภชนาการ, รองหัวหน้าหมวดเกีตกภาย, โภชนากร ส่วนกลาง กทม. (3 อัตรา)
  15. นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนกลาง กทม.(3 อัตรา)
  16. นายทหารสังคมสงเคราะห์ ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  17. นายทหารวิทยากร ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  18. นายทหารวัตถุระเบิด ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  19. นายทหารวิทยาศาสตร์ ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  20. นายทหารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  21. นายทหารสันทัดงาน ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  22. นายทหารรังสีเทคนิค ส่วนกลาง กทม. (2 อัตรา)
  23. นายทหารทะเบียน, นายทหารเวชระเบียน ส่วนกลาง กทม.(2 อัตรา)
  24. นายทหารสันทัดงาน ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  25. นายทหารเทคนิคการแพทย์ ส่วนกลาง กทม. (2 อัตรา)
  บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) (233 อัตรา)
  1. เสมียนการเงิน ส่วนกลาง กทม. (9 อัตรา) บม.4 นครสวรรค์ (1 อัตรา) บน.7 สุราษฏร์ฯ (1 อัตรา)
  2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดหา, เจ้าหน้าที่สัญญา, เจ้าหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายทหาร ส่วนกลาง กทม.(3 อัตรา)
  3. เจ้าหน้าที่โครงการและงบประมาณส่วนกลาง กทม.(1 อัตรา)
  4. เจ้าหน้าที่โครงการและงบประมาณส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  5. เสมียนงบประมาณ ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา) บน.1 นครราชสีมา (1 อัตรา) บน.5 ประจวบฯ (1 อัตรา)
  6. เจ้าหน้าที่จัดหา, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและสัญญา, เจ้าหน้าที่หลักฐานและสัญญา ส่วนกลาง กทม. (3 อัตรา) บน.5 ประจวบฯ (1 อัตรา) บน.56 สงขลา (1 อัตรา) บน.7 สุราษฏร์ฯ (1 อัตรา) พอ.นครปฐม (1 อัตรา)
  7. เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดหาทางทหาร, เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุดข้อมูล, เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล ส่วนกลาง กทม. (5 อัตรา)
  8. เจ้าหน้าที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล, เจ้าหน้าที่โครงการ, เจ้าหน้าทีทดสอบ, เจ้าหน้าที่อำนวยการ, เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา, เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ ส่วนกลาง กทม. (9 อัตรา)
  9. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่กรมวิธีข้อมูล ส่วนกลาง กทม. (10 อัตรา) บน.1 นครราชสีมา (1 อัตรา) บน.23 อุดรธานี (1 อัตรา) บน.46 พิษณุโลก (1 อัตรา)
  10. เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารข้อมูล ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  13. เจ้าหน้าที่เขียนแบบประมาณราคาร, เจ้าหน้าที่ประมาณราคา ส่วนกลาง กทม. (2 อัตรา)
  14. เจ้าหน้าที่ช่างโยธา, เจ้าหน้าที่ช่างอาคาร, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม, ช่างอาคาร ส่วนกลาง กทม.(4 อัตรา) บน.7 สุราษฏร์ฯ (1 อัตรา)
  15. ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ช่างเครื่องยนต์ไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่ช่างโยธา ส่วนกลาง กทม. (2 อัตรา) ชอ.นครสวรรค์ (1 อัตรา) บน.4 นครสวรรค์ (1 อัตรา) บน.46 พิษณุโลก (1 อัตรา) บน.7 สุราษฏร์ฯ (2 อัตรา)
  16. ช่างยานาพหนะ ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา) บน.2 ลพบุรี (1 อัตรา) บน.21 อุบลราชธานี (1 อัตรา) บน.23 อุดรธานี (1 อัตรา) บน.5 ประจวบฯ (1 อัตรา)
  17. พลขับรถ ส่วนกลาง กทม. (16 อัตรา) บน.1 นครราชสีมา (2 อัตรา) บน.41 เชียงใหม่ (1 อัตรา)บน.5 ประจวบฯ (1 อัตรา) บน.56 สงขลา (2 อัตรา) บน.7 สุราษฏร์ฯ (3 อัตรา) พอ.นครปฐม (2 อัตรา)
  18. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง บน.41 เชียงใหม่ (1 อัตรา)
  19. เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน ส่วนกลาง กทม.(2 อัตรา)
  20. เจ้าหน้าที่แผนและกำหนดงาน ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  21. เจ้าหน้าที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  22. เจ้าหน้าที่โภชนาการ ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา) พอ.นครปฐม (1 อัตรา)
  23. ช่างถ่ายรูปทางอากาศ บน.4 นครสวรรค์ (1 อัตรา)
  24. เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง, เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ส่วนกลาง กทม. (4 อัตรา) บน.2 ลพบุรี (1 อัตรา) บน.41 เชียงใหม่ (1 อัตรา) บน.5 ประจวบฯ (1 อัตรา)
  25. เจ้าหน้าที่กำลังพล ส่วนกลาง กทม. (4 อัตรา)
  26. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  27. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ, เจ้าหน้าที่ผลิตและกระจาย, เจ้าหน้มี่รวบรวม, เจ้าหน้าที่ข้อมูลการยุทธ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่การข่าว, เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล ส่วนกลาง กทม. (6 อัตรา) บน.2 ลพบุรี (1 อัตรา) บน.46 พิษณูโลก (1 อัตรา) บน.5 ประจวบฯ (1 อัตรา) บน.56 สงขลา (1 อัตรา) บน.7 สุราษฏร์ฯ (1 อัตรา)
  28. เจ้าหน้าที่ภาษา ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  29. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุและยุทโธปกรณ์, เจ้าหน้าที่แผนงาน, เจ้าหน้าที่ขนส่ง ส่วนกลาง กทม. (2 อัตรา) บน.21 อุบลราชธานี (1 อัตรา)
  30. เจ้าหน้าที่เศรษฐกรรม, เจ้าหน้าที่อาชีวสงเคราะห์ บน.21 อุบลราชธานี (1 อัตรา) บน.5 ประจวบฯ (1 อัตรา)
  31. เจ้าหน้าที่สโมสร, สูทกรรม, เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง, เจ้าหน้าที่เกียกกาย, เจ้าหน้าที่พลาธิการ ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา) บน.1 นครราชสีมา (1 อัตรา) บน.2 ลพบุรี (1 อัตรา) บน.23 อุดรธานี (1 อัตรา) บน.56 สงขลา (1 อัตรา) ร.ร.การบิน นครปฐม (1 อัตรา)
  32. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, เจ้าหน้าที่ยุทธการ, เจ้าหน้าที่ลำเลียงทางอากาศ ส่วนกลาง กทม. (5 อัตรา) บน.2 ลพบุรี (1 อัตรา)
  33. เจ้าหน้าที่สอบสวน ส่วนกลาง กทม. (1 อัตรา)
  34. เจ้าหน้าที่คลังพัสดุเชื้อเพลิง เจ้าหน้าที่คลัง, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่รักษาเครื่อมือ, เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิติ, เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง บน.4 นครสวรรค์ (1 อัตรา) บน.7 สุราษฏร์ฯ (4 อัตรา) ชอ.สุราษฏร์ฯ (1 อัตรา)
  35. เสมียน ส่วนกลาง กทม. (32 อัตรา) บน.41 เชียงใหม่ (1 อัตรา) บม.46 พิษณุโลก (2 อัตรา) บน.5 ประจวบฯ (1 อัตรา) บน.56 สงขลา (4 อัตรา) บน.7 สุราษฏร์ฯ (2 อัตรา) ร.ร.การบิน นครปฐม (3 อัตรา) สพ.ทอ.ลพบุรี (1 อัตรา) ชอ.นครสวรรค์ (1 อัตรา)
  36. จ่ากองร้อย, เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ส่วนกลาง กทม. (2 อัตรา)
  37.เจ้าหน้าที่สอบสวน, เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ, เจ้าหน้าที่สารวัตร ส่วนกลาง กทม. (8 อัตรา) บน.41 เชียงใหม่ (1 อัตรา) บน.56 สงขลา (2 อัตรา)
  38. เจ้าหน้าที่วิจัย, เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล, ผู้บังคับหมู่, รองผู้บังคับหมู่เครื่องยิงลูกระเบิด, เจ้าหน้าที่ช่างสนาม, เจ้าหน้าที่ฝึกงานในหน้าที่ ส่วนกลาง กทม. (3 อัตรา) บน.46 พิษณุโลก (2 อัตรา) บน.7 สุราษฏร์ฯ (1 อัตรา)
  39. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วน กทม. (2 อัตรา)
  40. เจ้าหน้าที่พลาธิการ, ผู้บังคับหมู่สูทกรรม, เจ้าหน้าที่พลาธิการ บน.2 ลพบุรี (1 อัตราป บน.46 พิษณุโลก (1 อัตรา) ร.ร.การบิน นครปฐม (2 อัตรา)
  41. นักร้อง ส่วนกลาง กทม. (2 อัตรา)
  การสมัครสอบ
  เปิดจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือก / ใบสมัคร ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2554 ในราคาฉบับละ 60 บาท ณ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน เขตดอนเมือง กทม.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) กองบังคับการกองบินทุนกองบิน และโรงเรียนการบิน (เว้นวันหยุดราชการ) และที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2554
  วิธีการสมัครสอบ
  1. สมัครด้วยตนเองที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กทม.ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 270 บาท (ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าธรรมเนียมทางธนาคาร 20 บาท)
  2. สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมส่งหลักฐานและธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน รวมจำนวน 300 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าบริการทางไปรษณีย์ 50 บาท โดยสั่งจ่ายนาม นาวาอากาศเอก วิเชียร เรืองพระยา กองข้อมูลกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ตู้ปณ.11 ปณฝ.กองทัพอากาศ กทม.10213 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2554 (ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com