ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบต.ปัตตานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ระดับ 1-3 รวม 369 อัตรา

อบต.ปัตตานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ ระดับ 1-3 รวม 369 อัตรา
 
 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2554
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 153 อัตรา
 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 16 อัตรา อัตราเงินเดือน 5,760 บาท
 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 18 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 17 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 4. เจ้าหน้าที่พัสดุ 25 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 24 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 6. ช่างโยธา 36 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 7. ช่างผังเมือง 2 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 8. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 9. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 4 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 10. เจ้าหน้าที่ประปา 2 อัตรา
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 136 อัตรา
 1. นายช่างโยธา 42 อัตรา
 2. นายช่างเขียนแบบ 3 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานพัสดุ 26 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 18 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 26 อัตารา
 7. เจ้าพนักงานธุรการ 13 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 อัตรา
 - อัตราเงินเดือน ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 6,470 บาท
 - อัตราเงินเดือน ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 7,100 บาท
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 81 อัตรา อัตราเงินเดือนระดับ 3 (7,940 บาท
 1. นิติกร 15 อัตรา
 2. นักวิชาการศึกษา 16 อัตรา
 3. นักพัฒนาชุมชน 9 อัตรา
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 21 อัตรา
 5. วิศวกรโยธา 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา
 7. บุคคลากร 8 อัตรา
 8. นักวิชาการสุขาภิบาล 2 อัตรา
 9. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา
 10. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
 11. สันทนาการ 1 อัตรา
 12. นักวิชาการคลัง 1 อัตรา
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
 - เปิดเว็บไซต์  http://www.pattanil.go.th
 - กรอกข้อควาให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 - พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่น
 - นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2554 ในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก.ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจะต้องสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบให้เสร็จสิ้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2554 ในเวลาทำการของธนาคาร
 - ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ สามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้วได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่  http://www.pattanil.go.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัคร กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนพร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจำตัวสอบให้แล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานีหลังใหม่ ชั้น 3 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2554
 ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
 - สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และรัด 2 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
 - สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้แก่ผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายขนาด 1*1.5 นิ้ว และไม่มีรอยประทับใดบนรูปถ่าย โดยใช้กระดาษอัดรูปถ่ายโดยเฉพาะเท่านั้น โดยให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com