ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  รับสมัครครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุ คคลออทิสติ  ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มี.ค.54

รับสมัครครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุ คคลออทิสติก
   
        ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน ตําแหน่ง ครูผู้สอนประจําห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านดอน อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ๑.  ลูกจ้างชั่วคราว
 
                ตําแหน่ง  ครูผู้สอนประจําห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก จํานวน ๑ ตําแหน่ง อัตราค่าจ้าง ๗,๙๔๐.- บาท
 
 ๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
 
      ๒.๑  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗
 
      ๒.๒  เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  วิชาเอกการศึกษาพิเศษ หรือวิชาเอกอื่นที่ผ่านการอบรม พ.ค.ศ. ตามระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ  และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๓๙        
 
      ๒.๓  เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 
      ๒.๔  มีสัญชาติไทย
 
      ๒.๕  อายุไม่เกิน ๓๕  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย
 
      ๒.๖  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์
 
      ๒.๗  มีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์/รถยนต์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
 
      - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / หนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอนจากคุรุสภา
 
  เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
 
      ๔.๑  เอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษา
 
      ๔.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / หนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอนจากคุรุสภา
 
      ๔.๓  สําเนาทะเบียนบ้าน
 
      ๔.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 
                ๔.๕  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑.๕ × ๒  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน   ๖  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๒   รูป
 
      ๔.๖  ใบรับรองแพทย์
 
      ๔.๗ หนังสือรับรองประสบการทำงาน (ถ้ามี)
 
      ๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
 
          ๕. กําหนดการรับสมัครและคัดเลือก  
 
      - รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
                - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
 
                - สอบคัดเลือกวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในเรื่องต่อไปนี้  
 
                              1.ความรู้และความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ  ทักษะทางด้านการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (๑๐๐ คะแนน)
 
                              2.คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  บุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ์  ความซื่อสัตว์ ความรับผิดชอบ  ความคิดสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  ความอดทนและเสียสละ  การมีจิตสำนึกให้บริการที่ดี  การประสานงานและการให้บริการ การทำงานเป็นทีม ฯลฯ (๕๐ คะแนน)
 
                   - ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
 
                   - รายงานตัวและทําสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
 
 ๖. สถานที่ติดต่อ
 
              ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๕๑๖ หมู่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๐๐  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๕๒๑๕๙, ๐๘-๑๔๗๓-๐๘๒๘ รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com