ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มี.ค. 54

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุก สาขา 13 ตำแหน่ง
 
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลาการจ้างประมาณ 1 ปี 6 เดือน
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำสำนักบริหารกลาง อัตราเลขที่ 179 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 2. ผู้ช่วยงานด้านคดี ประจำสำกนักกฏหมาย อัตราเลขที่ 26 ค่าตอบแทน 16,760 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านกฏหมายและเนติบัณฑิตไทย
 3. เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อัตราเลขที่ 146 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 4. นิติกร ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร อัตราเลขที่ 58 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี อัตราเลขที่ 66 ค่าตอบแทน 7,010 บาท
 - วุฒิ ปวช.สาขาบัญชี สาขาพาณิชยการ
 6. เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ชลบุรี อัตราเลขที่ 73 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 7. เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม อัตราเลขที่ 97 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 8. เจ้าหน้าที่รูปปฏิรูปที่ดิน ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง อัตราเลขที่ 168 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 9. เจ้าหน้าที่รูปฏิรูปที่ดิน ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเลย อัตราเลขที่ 181 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 10. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี อัตราเลขที่ 57 ค่าตอบแทน 7,010 บาท
 - วุฒิ ปวช.ทุกสาขา
 11. เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี อัตราเลขที่ 205 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 12. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อัตราเลขที่ 222 ค่าตอบแทน 7,010 บาท
 - วุฒิ ปวช.ทุกสาขา
 13. เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อัตราเลขที่ 223 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 ผู้ประส่งค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ในวันทำการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดที่มี ตำแหน่งว่าง ยกเว้นตำแหน่งว่างที่สังกัดสำนักบริหารกลางสำนักกฏหมาย และสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้สมัครที่ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถ.ราชดำเนินนอก กทม.
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาประกาศนียบัตร สำเนาปริญญาบัตร อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 - หนังสือรับรองการผ่านงาน ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ
 - ตำแหน่งที่ 1 และ 3-13 รับรองการผ่านงานทั่วไป
 - ตำแหน่งที่ 2 (ตำแหน่งผู้ช่วยงานด้านคดี) รับรองการผ่านงานด้านกฏหมาย ระเบียน หรือคดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือสำหรับวุฒิปริญญาตรี และ 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท
 - หนังสือรับรองคดี จำนวน 15 คดี เฉพาะตำแหน่งที่ 2
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 ค่าสมัครสอบ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 100 บาท ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี 50 บาท ทั้งนี้ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com