ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน 6 ตำแหน่ง

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไ ฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไ ฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งม วลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน 6 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 
 1. หัวหน้าวิศวกร (ระบบอาณัติสัญญาณและ SCADA)
 
 ความรับผิดชอบหลัก
 
 1. บริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบอาณัติสัญญาณและระบบ SCADA ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
 2. รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณและระบบ SCADA
 
 3. บริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 
 4. รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA
 
 5. ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 
 คุณสมบัติ
 
 1. เพศชาย หรือ หญิง
 
 2. อายุ 28-33 ปี
 
 3. จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์
 
 4. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 
 5. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในงานวิศวกรรม หรืองานควบคุมการเดินรถได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา ซอฟแวร์ สถาปัตยกรรม LAN เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสัมพันธ์ และ ระบบปฏิบัติการ UNIX
 
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 
 7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 
 2. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร
 
 
 
 ความรับผิดชอบหลัก
 
 * รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท
 * จัดทำข้อมูลและทำรายงานวิเคราะห์การใช้งบประมาณและรายงานอื่นๆ
 
 คุณสมบัติ
 
 * เพศชายหรือหญิง อายุ 24-27 ปี
 * จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 * มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ในงานบัญชี
 * สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Visio และ MS. Office โดยเฉพาะ โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 * มีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเข้าใจได้ดี
 * มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
 * มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 3. วิศวกร (ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย - ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน)
 
 
 
 ความรับผิดชอบหลัก
 
 * รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ-ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
 * ควบคุมงานซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 * ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ - ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
 
 คุณสมบัติ
 
 * เพศชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี
 * จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 * มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปี ในหน้าที่ซ่อมบำรุงงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารขนาดใหญ่
 * มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2ปี
 * สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย -อังกฤษ ได้ดี
 * สามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
 * มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 * มีทักษะในการวางแผน
 
 
 
 4. ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุง)
 
 ความรับผิดชอบหลัก
 
 * ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบดังต่อไปนี้
 o ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
 o ระบบน้ำ
 * ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง
 
 คุณสมบัติ
 
 * เพศชาย/หญิง อายุ 23- 28 ปี
 * จบการศึกษา ระดับ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิคส์, ช่างกลโรงงาน
 * มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3ปี ในงานซ่อมบำรุง
 * มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
 * สามารถทำงานเป็นกะได้
 
 
 
 5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
 
 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(งาน Creative Design) 1 อัตรา
 
 ความรับผิดชอบหลัก
 
 * ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด
 * ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด
 * สร้างสรร ข้อความเพื่อใช้สื่อสารทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
 * ถ่ายทำ/ตัดต่อภาพและวีดีโอ
 * ประสานงานกับแผนกจัดหาในการจัดจ้างและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 
 คุณสมบัติ :
 
 * เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี
 * วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
 * มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 -5 ปี เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ งาน Creative Design
 * มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติงาน
 * สามารถถ่ายทำ,ตัดต่อภาพและวีดีโอได้
 * มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
 * มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
 
 
 
 6. ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง)
 
 ความรับผิดชอบหลัก
 
 * สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงทั้งหมดยกเว้น บริเวณอาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ ในฐานะเจ้าของพื้นที่
 * สนับสนุนการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
 * ปฏิบัติหน้าที่ของ Fault Report Center เมื่อได้รับมอบหมาย
 * ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมคลังพัสดุและเครื่องมือเมื่อได้รับมอบหมาย
 * สนับสนุนวิศวกรเหตุการณ์ ในการกู้คืนระบบ
 
 คุณสมบัติ
 
 * เพศชาย อายุ 23- 28 ปี
 * จบการศึกษา ระดับ ปวส.สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 * มีประสบการณ์การทำงาน 1 -3ปี ในหน้าที่งานซ่อมบำรุง หรือ การควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร
 * มีประสบการณ์เป็นช่างประจำอาคาร หรือช่างซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม
 * สามารถอ่านเข้าใจเอกสารคู่มือทางเทคนิคที่เป็นภาษาอังกฤษ
 * สามารถทำงานเป็นกะได้
 * มีสุภาพแข็งแรง
 * สามารถขับรถยนต์ได้
 
 
 
 
 
 ผู้มีความสนใจสมัครงานกับเรา สามารถสมัครผ่านทาง www.bangkokmetro.co.th  โดยเลือกเมนูสมัครงานเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงานและบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มสมัครงานที่บริษัทฯ กำหนด หรือ โทรสอบถาม แผนกสรรหาและสนับสนุนระบบงานบุคคล โทร. 0-2354-2000 Ext. 3431 , 3430 หรือท่านสามารถส่ง RESUME ของท่าน พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่  
 recruitment@bangkokmetro.co.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com