ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๔ – ๒๕ ก.ย. ๕๔ ไม่เว้นวันราชการ

ประกาศ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
 
 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
 มกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก
 ราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.-
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร : บุคคลชายอายุตั้งแต่ ๒๐ – ๒๘ ปี
 ๑.๑ เป็นทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป
 ๑.๒ บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป ผ่านการศึกษา
 วิชาทหารปีที่ ๓ ปีที่ ๕
 ๑.๓ บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 ๑.๔ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 ๑.๕ ความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ ซม. ขึ้นไป
 ๑.๖ นับถือศาสนาพุทธ
 ๑.๗ ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย
 ๑.๘ ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด
 ๑.๙ ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
 ๑.๑๐ว่ายน้ำเป็น
 ๒. หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร(ถ่ายเอกสาร พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย)
 ๒.๑ ใบกองหนุน (สด.๘) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓)
 ๒.๒ บัตรประจำตัวประชาชน
 ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
 ๒.๔ วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.๓ ขึ้นไป)
 ๒.๕ รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ
 ๒.๖ ผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV)
 ๓. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 ๓.๑ สอบสัมภาษณ์ และดูบุคลิกลักษณะ
 ๓.๒ ทดสอบร่างกาย และทดสอบว่ายน้ำ
 ๓. ๓ ตรวจโรคโดยแพทย์ของ รพ.
 ๓.๔ พิมพ์ลายนิ้วมือ (โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร)
 ๔. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 ๔.๑ ระหว่างทำการฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นั่งเดือนละ ๒,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท
 ๔.๒ หลังการฝึกจบได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ได้รับเงินรายได้รายเดือน ๗,๓๕๐ บาท
 ๔.๓ มีสิทธิสวัสดิการ เช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป (ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษาพยาบาล)
 ๔.๔ ได้รับพระราชทานเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกป 
 ๔.๕ ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร เมื่อถึงเวลาสมควร
 ๔.๖ มีสิทธิพิเศษ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
 ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ
 ๔.๗ มีสิทธิพิเศษ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกหลักสูตรพิเศษ ส่งทางอากาศ
 (โดดร่ม) และหลักสูตรจู่โจม
 ๔.๘ อื่น ๆ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับข้าราชบริพารในพระอง ค์ ฯ
 ๔.๙ การสมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) ไม่เสียค่า
 ใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สามารถเข้ารับราชการทหารและเรียกร้องรับเงิน ให้แจ้งกับ
 โรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กฯ หมายเลขโทร. ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒,๐ ๒๓๕๖ ๐๘๐๒ ต่อ ๙๓๑๔๐
 ๔.๑๐ได้รับการพิจารณาปรับโอนไปปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักพระราชวัง
 (ส่วนราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
 ๕. กำหนดการประกาศและรับสมัคร
 ๕.๑ โดยเริ่มประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔
 ๕.๒ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ
 วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ไม่เว้นวัน
 หยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)
 ๕.๓ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทร. ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒, ๐ ๒๓๕๖๐๘๐๒ – ๙ ต่อ
 ๙๓๑๔๐ (Internet ; Tormor๙๐๔@Gmail.Com)

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com