ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบรษัทจำนวนมาก หลายอัตรา หลายตำแหน่ง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดำเนินธุรกิจให้บริก ารเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ ประสบภัยจากรถแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัท และรับประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีความประสง ค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบรษัทจำนวนมาก เนื่องจากบริษัท กลางฯ มีนโยบายขยายงานทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตามตำแ หน่งดังต่อไปนี้
 
 1. ผู้จัดการส่วนอบรมและพัฒนาบุคลากร
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการบริหารงานบุคคล การตลาด การบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 4 ปีขึ้นไป และด้านบริการงานอบรมและพัฒนาบุคลากร 1-2 ปีขึ้นไป
 
 ทักษะเพิ่มเติม ความสามารถในการจัดวางและปรับปรุงงาน ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริการ ภาวะผู้นำ การแก้ปัญหาในการบริหารงาน การจัดการกับภาวะวิกฤต
 
 2. ผู้จัดการส่วนการเงิน
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการบัญชี หรือการเงิน มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน หรืองานตรวจสอบบัญชี หรือรับทำบัญชี 5 ปีขึ้นไป และด้านบริหารบัญชีและการเงิน 3 ปีขึ้นไป
 
 ทักษะเพิ่มเติม ความสามารถในการจัดวางและปรับปรุงงาน ความสามารถในการบริหารงานทั่วไปและการบริหารทรัพยากรบุคคล ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริการ ภาวะผู้นำ การแก้ปัญหาในการบริหารงาน การจัดการกับภาวะวิกฤต
 
 3. เลขานุการ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา และมีประสบการณ์งานเลขานุการไม่น้อยกว่า 1 ปี วุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านเลขานุการ และมีประสบการณ์งานเลขานุการไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 ทักษะเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) การบริหารจัดการรายงานและเอกสารต่าง ๆ การติดตาม การติดต่อประสานงาน การแก้ไขปัญหา มนุษยสัมพันธ์ ความละเอียดรอบคอบ ความกระฉับกระเฉง ความอดทนต่อความเครียด
 
 4. สมุห์บัญชี 5 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 
 - มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงิน หรือการตรวจสอบบัญชี หรือรับทำบัญชี 4 ปีขึ้นไป
 
 ทักษะเพิ่มเติม ความสามารถในการรายงานและนำเสนอข้อมูล ความสามารถในการเจรจาต่อรอง ความสามารถในการมอบหมายควบคุมและติดตามงาน ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา ภาวะผู้นำ
 
 5. เจ้าหน้าที่บริหารอัตราค่ารักษาพยาบาล
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ทักษะเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลกลาง ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ความรู้เกี่ยวกับจัดเก็บเอกสาร คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet และ Intranet การใช้อุปกรณ์สำนักงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน การติดต่อประสานงาน การทำงานเป็นทีม
 
 6. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารบุคคล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ทักษะเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, Power Point, Internet และ Intranet การใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 
 7. เจ้าหน้าที่อบรมและพัฒนาบุคลากร 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล การตลาด การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ทักษะเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet และ Intranet การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)
 
 8. เจ้าหน้าที่บัญชี 5 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ทักษะเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet และ Intranet การใช้อุปกรณ์สำนักงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน การติดต่อประสานงาน การทำงานเป็นทีม
 
 9. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา หลายอัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาประกันภัย นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ทักษะเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet และ Intranet การใช้อุปกรณ์สำนักงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน การติดต่อประสานงาน การทำงานเป็นทีม
 
 10. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา หลายอัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาประกันภัย นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ทักษะเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet และ Intranet การใช้อุปกรณ์สำนักงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน การติดต่อประสานงาน การทำงานเป็นทีม
 
 11. Graphic Design
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 
 ทักษะเพิ่มเติม บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี,การทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 
 12. ตรวจสอบอุบัติเหตุ หลายอัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทักษะเพิ่มเติม สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 สวัสดิการบริษัท ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน โบนัส ฯลฯ
 
 สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ E-mail มาที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สมัครงาน) 44/1 ชั้น 11 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2100-9191 ต่อ 5203, 5200 แฟกซ์ 0-2643-0293 คุณรัชพร แก้วสถิตย์ (ส่วนทรัพยากรบุคคล) E-mail: HR@rvp.co.th, ratchapornk@rvp.co.th www.rvp.co.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com