ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับราช ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ รวม 5 อัตรา ตั้งแต่ 26 ธ.ค.54-17 ม.ค.55

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 รับสมัครบุคคลเข้ารับราช ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ รวม 5 อัตรา (26 ธ.ค.54-17 ม.ค.55)
 
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ
 
 อัตราเงินเดือน : 12,600 บาท
 
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
 
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 
 รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
 2. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 
 (ภาค ก.)ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ด้านการปฏิบัติการ
 
 (1)ตรวจสอบ จดทะเบียน พิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสือรับรอง เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของการดำเนินงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าภายในและระหว่างประเทศให้เกิดความเป็นธรรม
 
 (2)ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ การปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานพาณิชย์ต่าง ๆ
 
 (3)ตรวจสอบและกำกับการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นธรรมทางการค้า
 
 (4)ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
 
 และขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
 
 (5)ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 2.ด้านการวางแผน
 
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 
 3.ด้านการประสานงาน
 
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ
 
 ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 4.ด้านการบริการ
 
 (1) ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
 
 (2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เต็ม200 คะแนน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตลอดจนความรู้ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
 
  1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
 
  1.2 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
  1.3 ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
 
 2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เต็ม 100 คะแนน
 
 เป็นการประเมินผู้เข้าสอบโดยการสอบสัมภาษณ์
 
 
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dbd.go.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com