ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ร.พ.เลิดสิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3-ป.โท 39 อัตรา บัดนี้- 30 ธันวาคม 2554

ร.พ.เลิดสิน รับวุฒิ ม.3-ป.โท 39 อัตรา
 
 
 โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
 
 1. นักวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 11,850 บาท ค่าครองชีพ 3,150 บาท
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์
 
 - สามารถทำ PCR, RT-PCR, Molecula cloning
 
 - สามารถเลี้ยง Mammalian cell
 
 - สามารถทำ Western bolt, Immunohis tochemistry
 
 - สามารถหรือมีประสบการณ์การทำ Flow cytometry
 
 2. เภสัชกร อัตราค่าจ้าง 9,940 บาท
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 
 3. นักเทคนิคการแพทย์ อัตราค่าจ้าง 10,030 บาท
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word หรือ Excel
 
 - ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านจุลชีววิทยาคลินิกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. นักอาชีวอนามัย อัตราค่าจ้าง 8,600 บาท
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel หรือ PowerPoint ได้
 
 - สามารถออกปฏิบัติงานชุมชนหรือในสถานประกอบการ
 
 - มีความรู้ด้านสถิติและการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
 5. วิศวกรสิ่งแวดล้อม อัตราค่าจ้าง 8,600 บาท
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหาร วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6. นักจัดการงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 8,600 บาท
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการและสารบรรณ หรือปฏิบัติงานสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7. นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 8,600 บาท
 
 - เพศหญิง (โสด)/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word หรือ Excel
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี โดยเฉพาะบัญชีรัฐบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 7,210 บาท 2 อัตรา
 
 - เพศหญิง (โสด)/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบัญชี การเงิน
 
 - สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micro soft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 
 9. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้าง 7,210 บาท 7 อัตรา
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยการ
 
 - สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micro soft Word หรือ Excel ได้เป็นอย่างดี
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการและสารบรรณ/พนักงานประจำหอผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 10. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม อัตราค่าจ้าง 7,670 บาท
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)
 
 - สามารถอยู่เวรเป็นผลัดได้ หากมีประสบการณ์เคยทำงานห้องยามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 11. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา อัตราค่าจ้าง 7,210 บาท
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางศิลปะ
 
 - ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคได้
 
 12. เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าจ้าง 6,030 บาท
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบริหารธุรกิจ สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการและสารบรรณ หรือปฏิบัติงานสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราค่าจ้าง 6,030 บาท
 
 - เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ปวช. ทุกสาขา สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 
 14. พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้าง 6,030 บาท
 
 - เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 25-40 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า
 
 - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 
 - สามารถอยู่เวรเป็นผลัดได้
 
 - รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
 15. พนักงานประจำห้องยา อัตราค่าจ้าง 5,300 บาท
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ม.3 สามารถอยู่เวรเป็นผลัดได้
 
 - หากมีประสบการณ์เคยทำงานห้องยามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 16. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้าง 5,300 บาท 2 อัตรา
 
 - เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า
 
 - หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 17. พนักงานเปล อัตราค่าจ้าง 5,300 บาท 10 อัตรา
 
 - เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า
 
 - ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
 
 - สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่ติดยาเสพติด จิตใจเป็นปรกติ
 
 - มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาล และมีมนุษยสัมพันธ์
 
 - ผ่านการอบรมหรือเคยทำงานเป็นพนักงานเปลมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 18. พนักงานประกอบอาหาร อัตราค่าจ้าง 5,300 บาท 2 อัตรา
 
 - เพศหญิง (โสด)/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ป.6 หากมีความสามารถประกอบอาหารผู้ป่วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 19. พนักงานซักฟอก อัตราค่าจ้าง 5,300 บาท 2 อัตรา
 
 - เพศหญิง (โสด)/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ป.6 หากมีความสามารถในงานซักฟอกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 20. พนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 5,300 บาท สำรอง
 
 - เพศหญิง (โสด)/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิ ป.6
 
 หลักฐานและเอกสารที่นำมายื่นวันสมัครสอบ
 
 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครของ โรงพยาบาลเลิดสินด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.30 น. ณ โรงพยาบาลเลิดสิน อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 20 (เว้นวันหยุดราชการ) หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2554
 
 ผู้สมัครต้องนำหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ พร้อมฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย คือ
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ใบปริญญาบัตร ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ
 
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบผ่านงาน ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.8 หรือแบบ สด.43)
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com