ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทาง Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 ก.พ. 55

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุค คลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 
 1. เลขานุการ 4 ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อที่ปรึกษาระดับ 11 หน่วยงานผู้ว่าการ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา (ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิที่ ททท.กำหนด)
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 
 - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 
 2. พนักงานสารสนเทศ 4 กลุ่มสารสนเทศการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านการตลาด หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 
 - มีความสามารถด้านการทำกิจกรรม Online ผ่าน Social Media ต่าง ๆ
 
 - มีความรู้ด้าน New Media ต่าง ๆ
 
 3. พนักงานวางแผน 4 งานติดตามและประเมินผลตลาดในประเทศ กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง
 
 - วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา (ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิที่ ททท.กำหนด)
 
 - มีประสบการณ์ด้านการวางแผน หรือการทำงานวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลภาคสนาม หรือมีประสบการณ์ด้านการประเมินผล กลยุทธ์ แผนงาน หรือโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมวิจัยทางสถิติ (SPSS)
 
 4. นักบัญชี 3 งานบัญชีส่วนกลาง กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 
 5. นักบัญชี 3 งานบัญชีลูกหนี้ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี สารสนเทศทางการบัญชี
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 
 - มีความรู้ความสามารถในการหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้
 
 6. พนักงานงบประมาณ 3 งานควบคุมงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิที่ ททท.กำหนด)
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 
 7. พนักงานการเงิน 3 งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน การจัดการ
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 
 8. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มสารสนเทศการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการทางคอมพิวเตอร์
 
 - มีประสบการณ์ในการดูแลเว็บไซต์อย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ความรู้ด้านกราฟิคแอนิเมชั่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 9. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ หรือศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 10. พนักงานสารสนเทศ 3 กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ที่ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 
 11. พนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานภูเก็ต ภูมิภาคภาคใต้ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิที่ ททท.กำหนด)
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 
 - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ได้
 
 12. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิที่ ททท.กำหนด)
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 
 13. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ บัญชี การเงิน
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 
 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล โทร. 0-2250-5500 ต่อ 2707, 2724
 
 อนึ่ง สำหรับตำแหน่งพนักงานการตลาด 3 ททท. สำนักงานภูเก็ต ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ททท. จะไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของผู้ปฏิบัติงานประจำในประเทศ พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ททท. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของ ททท. โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 
 ระเบียบการรับสมัคร
 
 1. คุณสมบัติทั่วไป
 
 (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (3) สามารถทำงานให้แก่ ททท. ได้เต็มเวลา (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต (5) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกิน 5 ปี (6) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปรกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปรกติ (7) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น นับแต่วันเข้าปฏิบัติงานใน ททท. (8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง นับแต่วันเข้าปฏิบัติงานใน ททท. (9) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (10) ไม่เป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) โรคเรื้อน (ข) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง (ฉ) โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ (11) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ (12) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียเกี่ยวกับการพนัน หรือมีพฤติกรรมมั่วสุมเล่นการพนัน
 
 2. การรับสมัคร
 
 (1) สมัครทาง Online Website: http://reg.registrar.ku.ac.th/tat แล้วพิมพ์เอกสารการสมัครมายื่นรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 
 (2) เปิดรับสมัครทาง Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 กุมภาพันธ์ 2555
 
 3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ชำระเงินผ่านทางธนาคารเท่านั้น)
 
 (1) หลังจากกรอกใบสมัครสอบทาง Online ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
 (2) อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 250 บาท ภายหลังจากชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในภายหลังหรือจะขอคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบมิได้
 
 (3) ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2555
 
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2555 ทาง http://reg.registrar.ku.ac.th/tat หรือ http://thai.tourismthailand.org
 
 5. สอบข้อเขียน วันที่ 11 มีนาคม 2555 ข้อปฏิบัติในวันสอบข้อเขียน
 
 ก. ผู้สมัครแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 
 ข. ผู้สมัครควรไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนด 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 
 ค. ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบรายชื่อ และเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่สอบที่กำหนด
 
 ง. ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 
 จ. ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาทุจริต และจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด
 
 ฉ. เฉพาะตำแหน่งพนักงานวางแผน 4 นักบัญชี 3 พนักงานงบประมาณ 3 พนักงานการเงิน 3 และลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน ให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ โดยให้ใช้ได้เฉพาะในการสอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งเท่านั้น
 
 6. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
 
 (1) ภาคข้อเขียน สอบคัดเลือก 2 วิชา โดยเกณฑ์คะแนนให้เป็นไปตามที่ ททท.กำหนด
 
 ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
 ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 
 (2) ภาคสัมภาษณ์
 
 ก. ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคสัมภาษณ์ ต้องมารายงานตัวที่งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ชั้น 7 ภายในวันและเวลาที่ ททท. กำหนด เพื่อรับการประเมินคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ใช้เวลาประเมินประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมทั้งยื่นสำเนาหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม และแสดงหลักฐานเอกสารฉบับจริงประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
 
 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากการกรอกสมัครผ่านระบบ Online พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 
 3. สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แล้ว (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันมายื่นประกอบเพื่อรายงานตัวเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ ดังนี้
 
 4.1 TOEFL แบบสอบข้อเขียน ต้องไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 
 4.2 TOEFL แบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 130 คะแนน
 
 4.3 IELTS ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 85
 
 4.4 TOEIC ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 500 คะแนน
 
 (ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สถาบันแจ้งผลคะแนน)
 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 7. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 
 8. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
 
 ข. ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคสัมภาษณ์ที่มารายงานตัว และยื่นหลักฐานเอกสารตามที่กำหนด แล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามวันประกาศรับสมัครและระเบียบการรับสมัครแล้ว จึงจะสามารถเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ ททท.กำหนดได้
 
 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งเป็นผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ททท. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 
 7. การกำหนดอัตราเงินเดือน
 
 (1) วุฒิปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ 4 ขั้น 12,690 บาท
 
 (2) วุฒิปริญญาตรี
 
 ก. หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ 3 ขั้น 11,350 บาท
 
 ข. หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ 3 ขั้น 10,150 บาท
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com