ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแพทย์แผนไทย) 4 ตำแหน่ง วันที่ ๒๕ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบแข่งขัน เข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแ พทย์แผนไทย) 4 ตำแหน่ง
 รายละเอียด
 
 
 ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแพทย์แผนไทย)
 ----------------------
 ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแพทย์แผนไทย) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 ๑.๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแพทย์แผนไทย)
 ๑.๒ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๘,๖๔๐ -๙,๕๑๐ บาท สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรทาง การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 ๑.๓ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๙,๓๐๐ – ๑๐,๒๓๐ บาท สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์แผนไทย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 ๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน ๔ ตำแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
 ๔.๒.๑. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
 ๔.๒.๒ ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 ๔.๒.๓ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์แผนไทย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 ๕. การรับสมัคร
 ๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๕ (ชั้น ๔ อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
 ดาวน์โหลดรายละเอียด
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63470360874733500 0.pdf

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com