ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือ รวม 3 อัตรา (บัดนี้-17 พ.ค.55)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแห น่งเจ้าพนักงานตรวจเรือ รวม 3 อัตรา (บัดนี้-17 พ.ค.55)
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจเรือ
 อัตราเงินเดือน : 14,510-19,070 บาท
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
 - ประกาศนียบัตรต้นกลเรือเดินทะเล
 รายละเอียดวุฒิ :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา
 และ
 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจเรือ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจเรือ ตรวจแบบแปลนเรือ การติดตั้งเครื่องจักรและส่วนประกอบตัวเรือต่าง ๆ ก่อนอนุมัติการต่อเรือ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
 (2) ตรวจเรือ เพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ และเพื่อออกหนังสือสำคัญรับรองต่าง ๆ
 (3) ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตัวเรือ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเรือและเครื่องจักรกลต่าง ๆ วิเคราะห์ระบบโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักรเรือ เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือ
 (4) คำนวณกำลังแรงม้า คำนวณขนาดระวางและน้ำหนักบรรทุก กำหนดเส้นแนวน้ำบรรทุก เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 (5) ตรวจจำนวนและคุณสมบัติของเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ประจำเรือ เครื่องช่วยชีวิตและเครื่องดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 (6) พิจารณาจำนวนและคุณสมบัติของคนประจำเรือ จำนวนคนโดยสาร ตรวจสภาพเรือที่จะใช้บรรทุกวัตถุอันตราย ตรวจสอบหาสาเหตุและความเสียหายของเรือที่มีอุบัติเหตุโดนกันหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 (7) ตรวจปูมช่างกลเรือเดินทะเล เพื่อความปลอดภัยในการใช้เรือตามมาตรฐาน
 (8) สอบความรู้ความชำนาญผู้ควบคุมเครื่องจักรเรือ เพื่อให้ได้คนประจำเรือที่มีประสิทธิภาพ
 2. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
 (1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหา เกี่ยวกับงานตรวจเรือแก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
 (2) จัดทำข้อมูลเบื้องต้น จัดทำรายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ งานตรวจเรือ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์หรือมาตรการต่าง ๆ
     
 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 
 รายละเอียด
  http://www.sheetram.com/upload/job_download/201204 301335757117.pdf

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com