ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับวุฒิปวส.-ปริญญาตรี (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 ที่อยู่ : อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 โทรศัพท์ : 0-2357-3100 ต่อ 3108-12
 
 
 เรื่อง : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับวุฒิปวส.-ปริญญาตรี (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555)
 ประกาศรับสมัคร : 30 เมษายน 2555
 รายละเอียด :  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
 1. พนักงานนำเข้าข้อมูล 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,160 บาท
 - วุฒิ ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมการประมวลคำ/ฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล
 - มีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานด้านโปรแกรมในระบบเครือข่าย
 
 2. พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า) ค่าตอบ แทน 11,160 บาท
 - วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า
 
 3. ช่างภาพ ค่าตอบแทน 11,160 บาท
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา ศิลปะภาพถ่าย วิจิตรศิลป์ หรือประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาที่มีการเรียนการสอนในวิชาการถ่ายภาพนิ่ง
 - มีความสามารถในการวางระบบการจัดเก็บและการสืบค้นภาพนิ่งที่มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน
 - มีความสามารถในการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การถ่ายภาพต่าง ๆ
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่ง
 
 4. เจ้าหน้าที่บันทึกภาพโทรทัศน์ ค่าตอบแทน 11,160 บาท
 - วุฒิ ปวส. ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา
 - มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพโทรทัศน์ การถ่ายภาพยนตร์ สร้างสรรค์มุมกล้องที่แปลกใหม่
 - สามารถใช้กล้อง Beta Cam, DV Cam กล้อง HD หรือกล้องถ่ายโทรทัศน์ รวมทั้งการดูแลรักษาอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี
 - มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 5. พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
 - วุฒิ ปวส. ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
 - มีประสบการณ์ในการควบคุมสัญญาณในการผลิตรายการ เช่น อุปกรณ์ CCU VECOR SCOPE & WAVEFORM MONITOR ระบบเสียง AUDIO MIXER ให้มีคุณภาพ โดยมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - มีประสบการณ์ในการควบคุมระบบเสียงทั้งในห้องบันทึกรายการและนอกห้องบันทึกรายการ
 
 6. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,160 บาท
 - วุฒิ ปวส. ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนา คม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 7. นักวิชาการพิมพ์ ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการพิมพ์
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพิมพ์
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photo-shop, Illustrator และ Page maker ในการออกแบบงานพิมพ์
 
 8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล (ด้านโครงการ) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,360 บาท
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านนโยบายการวางแผนและประเมินผล ด้านวิจัยและประเมินผลโครงการ
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินผลด้านโครงการ
 - มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project เป็นต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลได้
 - ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ได้
 
 9. ผู้เขียนบทโทรทัศน์ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 - มีความรู้ความสามารถในด้านการเขียนบทโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ และการผลิตรายการโทรทัศน์
 - มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำเอกสารมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
 
 10. เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง 3 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือด้านคอมพิวเตอร์
 - สามารถควบคุมและใช้งานชุดตัดต่อเทปโทรทัศน์ ระบบ BETA CAM SP ทั้งแบบ LINEAR และ NON LINEAR EDITING
 - สามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้านการตัดต่อภาพและเสียงได้
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการตัดต่อภาพและเสียง
 
 11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล (ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภา) ค่าตอบแทน 18,360 บาท
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินผลด้านโครงการ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project เป็นต้น
 - ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปร แกรม SPSS ได้
 
 12. ผู้สื่อข่าว ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
 - มีบัตรผู้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 
 13. ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถด้านการประสานงานผลิตรายการโทรทัศน์
 - มีประสบการณ์ด้านการประสานงานผลิตรายการโทรทัศน์
 
 14. นักวิชาการกฎหมาย ค่าตอบแทน 18,360 บาท
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านกฎหมาย
 - มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมาย สังคม และการเมือง
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
 
 15. นักวิชาการรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,360 บาท
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐศาสตร์ สังคม ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 16. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 17. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล (ด้านนโยบาย)
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านนโยบายการวางแผนและประเมินผล ด้านวิจัยและประเมินผลโครงการ
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ
 - มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project เป็นต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลได้
 - ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปร แกรม SPSS ได้
 
 18. พิธีกรดำเนินรายการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 17,600 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสังคม ศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องในด้านการเมืองการปกครอง ไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องในด้านการเมืองการปกครอง ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน
 - มีบัตรผู้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 - มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและระบบงานรัฐสภาเป็นอย่างดี
 
 19. นักออกแบบเว็บ ค่าตอบแทน 17,600 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีผลงานในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีผลงานในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน
 - มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ เช่น Photoshop, Flash Action Script, JAVA Script, Css Style Sheets และ DreamWeaver เป็นต้น
 
 วัน เวลาการทำงาน เริ่มตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ในกรณีทำงานล่วงเวลาจะได้รับค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน-11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2357-3100 ต่อ 3108-12 หรือทาง Website ของรัฐสภาที่ www.parliament.go.th โดยสามารถ Download ใบสมัครเพื่อกรอกและมายื่นใบสมัครตามสถานที่รับสมัครข้างต้น
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ ให้ผู้สมัครใช้สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครและสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ร. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2547 ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 5. หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ถ้ามี)
 6. สำเนาหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น ใบทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
 
 ผู้สมัครจะต้องเขียนคำรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่ใช้ในการสมัคร ‘รับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง’ และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 เว็บไซต์ : http://www.parliament.go.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com