ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การเคหะแห่งชาติ รวม 5 ตำแหน่ง <รับออนไลน์>(บัดนี้-10 พ.ค.55)

รับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การเคหะแห่งชาติ รวม 5 ตำแหน่ง <รับออนไลน์>(บัดนี้-10 พ.ค.55)
 1. สถาปนิก
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทด้านการออกแบบชุมชนเมือง การวางผังเมือง หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยมีพื้นฐานการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
 
 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 ปฏิบัติหน้าที่โดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
 - ศึกษาความเป็นไปได้โครงการเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตที่อยู่อาศัย
 - ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเมือง ผังเมือง การจัดรูปที่ดิน
 
 - ออกแบบและตรวจสอบแบบ จัดทำแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ
 
 - ประสานงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
 - วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนพัฒนาเมือง
 
 - ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ
 
 
 2. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิจัยตลาดและประเมินผลด้านการตลาดและขาย)
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 
 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 สำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการจัดทำโครงการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสำรวจและศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขายโครงการ
 
 3. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระบบงาน GIS)
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 
 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 - ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ศึกษาความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลด้าน GIS (GIS. GPS, Database, การสำรวจ การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับงานด้านที่อยู่อาศัย)
 
 - วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่สำหรับจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย
 
 - แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา และด้วยโปรแกรมประยุกต์
 
 - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง
 
 - บริการจัดทำ/จัดหาแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากภาพดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ
 - สำรวจและรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลภาคสนามทั่วประเทศ ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องและจัดทำเป็นฐานข้อมูล
 
 - จัดทำเอกสารและนำเสนอข้อมูล
 
 4. นักบัญชี
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี
 ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยของเอกชน
 
 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 - จัดทำรายละเอียดเงินอุดหนุนและฎีกาโครงการเอื้ออาทรเพื่อบันทึกบัญชีโอนเงินอุดหนุนลดต้นทุนโครงการ
 
 - จัดทำการปิดต้นทุนโครงการ คำนวณงานระหว่างก่อสร้าง
 
 - โอนค่าใช้จ่ายโครงการรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
 
 - จัดทำต้นทุนประมาณการ
 
 5. พนักงานการเงินและบัญชี
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี การเงิน การธนาคาร การคลัง
 ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยของเอกชน
 
 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 - ตรวจสอบควบคุมการจัดทำใบเสร็จรับเงิน ลงทะเบียน ลงบัญชี แยกประเภทใบเสร็จรับเงิน
 
 - ตรวจสอบเงินที่เก็บได้ รับเงิน ลงทะเบียน จัดเก็บรักษาเงิน นำเงินฝากธนาคาร
 
 - ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารการเงิน การงบประมาณ และจัดเก็บ
 
 - ควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
 
 - รวบรวมข้อมูลและสถิติทางการเงิน การงบประมาณ และทางบัญชี
 
 - จัดทำรายงานการเงินการงบประมาณ และตรวจสอบแนะนำและจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เงินรายได้ค่าเช่า เช่าซื้อทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ
 
 - ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้
 
 - ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรับจ่ายของโครงการต่าง ๆ
 
 เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://job.nha.co.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com