ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดรับบุคลากรจำนวน 5 อัตรา วันนี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2555

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดรับบุคลากรจำนวน 5 อัตรา ดังนี้
 1. พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ 3 อัตรา(ประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)
 ลักษณะของตำแหน่งงาน
                จำหน่ายบัตร และตรวจบัตรเข้าชมเข้าชมพิพิธภัณฑ์
                งานต้อนรับทั่วไป
                บริการตอบข้อซักถามจากผู้เช้าชมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานต่างๆของคณะฯ
                นำชมพิพิธภัณฑ์ในงานกิจกรรมพิเศษเป็นครั้งคราว
 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการท่องเที่ยว ,สาขาการโรงแรม ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ,ภาษาต่างประเทศ(จีน/ญี่ปุ่น) หากเป็นสาขาอื่นต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองในระดับปานกลาง
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบสด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
 3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
 4. มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 7. กล้าแสดงออก
 ** หากมีประสบการณ์ด้านการต้อนรับหรือมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
 (ประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
 ลักษณะของตำแหน่งงาน
 ค้นหา เตรียมข้อมูล และบริการข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 จัดการฐานข้อมูลสื่อสารสนเทศในห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
   อนุรักษ์เอกสารหรือหนังสือในห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
   จัดทำรายงานและสถิติที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
   เขียนบทความ ข้อความประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ลงหนังสือ นิตยสาร และสื่อแขนงต่างๆ
   นำชมและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 1. ปริญญาตรีด้านบรรณารักษศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ หรือสารนิเทศศึกษา
 2.   ไม่จำกัดเพศ
 3.    สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนได้
 4.    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 5.    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 6.    มีมนุษยสัมพันธ์ดีสุขภาพจิตและกายดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ** หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศจะได้รับการได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
 (ประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
 ลักษณะของตำแหน่งงาน
                   เขียนและตรวจแก้ไขบทความหรือบทนิทรรศการสำหรับหนังสือเอกสารงานจัดแสดง  
                   ข้อความ ประชาสัมพันธ์
                   เพื่อเผยแพร่ลงหนังสือ นิตยสาร และสื่อแขนงต่างๆ
                   เขียน/แปล และตรวจแก้ไขบทความหรือบทบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
                   พิสูจน์อักษรค้นคว้าข้อมูลพร้อมทั้งคัดกรองข้อมูลสิ่งแสดงของพิพิธภัณฑ์
                   ประสานงานได้กับผู้รักหนังสือ บทกวี เพลงและการอ่าน สื่อแขนงต่างๆ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
                   (ในบางกรณี)
 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 1.   ปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์สาขาวารสารศาสตร์ วารสารสนเทศศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้องกับงานเขียนทางวิชาการ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                        
 2.  ไม่จำกัดเพศ
 3.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี
 4.   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 5.   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 6.   มีมนุษยสัมพันธ์ดีสุขภาพจิตและกายดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 ** หากจบด้านอักษรศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาไทย เป็นคนท้องถิ่นบางกอกน้อย หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านงานเขียนหรือผลงานทางด้านการเขียนบทนิทรรศการ หรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 สวัสดิการที่จะได้รับ
 - เงินเดือนตามวุฒิ *ตำแหน่งที่  2 – 3 สามารถบวกเพิ่มประสบการณ์ทำงานได้
 - ประกันสังคม
 - ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายในครอบครัว *เฉพาะตำแหน่งที่  2  – 3
 - ชุดฟอร์มพนักงาน
 - สัมมนาประจำปี
 - ทุนการศึกษาต่อ
 - อบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 กันยายน 2555 นี้เท่านั้น
 สนใจร่วมงานกับเราติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร, สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ
 ได้ที่ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2
 เบอร์โทรศัพท์ 02-4196440  
 
 ดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้
  http://www.si.mahidol.ac.th/museums/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com