ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) รับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ส.อ.ท.(วุฒิ ปวส.-ป.โท) จำนวน 46 ตำแหน่ง  ตั้งแต่บัดนี้-31 ธ.ค.49

         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องการผู้ที่มีความรู้ค วามสามารถเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ส.อ.ท. ซึ่งประกอบด้วย 12 ฝ่าย และ 6 สถาบัน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 
           ตำแหน่งที่รับสมัคร:-
 1. เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรม หลักสูตรบริหารงานจัดซื้อ และซัพพลายเชน     จำนวน 1 อัตรา
    - การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ
    - มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
    - มีประสบการณ์ด้านการจัดการฝึกอบรมระดับจัดการ สามารถประสานงานโครงการจัดอบรม
    - มีประสบการณ์การทำรายงาน การนำเสนอ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดอบรม เช่น การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ กรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ที่สนใจหลักสูตร และกับต่างประเทศ เช่น international Trade Centre ( ITC) องค์กรในโครงการของ ITC ในต่างประเทศ
    - สามารถวางแผนการเตรียมงานจัดอบรม/การประชุมได้เป็นอย่างดี เช่น สถานที่ วิทยากร อุปกรณ์ และประสานงานกับทุกฝ่ายได้ ตลอดจนสรุปผลการการจัดอบรม/สัมนา
    - สามารถบริหารงานและดำเนินงานได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
    - ประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล     จำนวน 1 อัตรา
    - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
    - ประสบการณ์ 0-2 ปี
    - มีคุณสมบัติอื่นๆ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, สามารถเก็บความลับของพนักงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและงานระบบ     จำนวน 1 อัตรา
    - ปริญญาตรี สาขาการตรวจสอบ หรือการบัญชี งานตรวจสอบ
    - ประสบการณ์ : การตรวจสอบภายใน/การตรวจสอบบัญชีภายนอก/งานวางระบบบัญชี  ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
    - มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานบัญชี งานตรวจสอบ
    - มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง
    - หลักสูตร ISO 9000 Internal Auditing
    - สามรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office , Intranet และ Internet
    - มีความรู้ภาษาอังกฤษ
 4. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย (Legal Affairs Department Manager)     จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย/หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
    - มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 4 ปี และถ้ามีประสบการณ์ งานด้านกฎหมายธุรกิจและการประกอบอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ ได้ดี
    - ทักษะพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม     จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย/หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
    - วุฒิปริญญาโท เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
    - มีความรู้ในข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
 6. ผู้จัดการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์     จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย/หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
    - วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - ทักษะพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
    - ประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคลหรือดำเนินการศูนย์ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 7. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเศรษฐกิจ(การคลังและภาษี)
    - วุฒิปริญญาตรี/โท เศรษฐศาสตร์
    - มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ การคลังและภาษีและสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างดี
    - สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
    - มีประสบการณ์ทำงานด้านภาษีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 8. เจ้าหน้าที่งานมาตรฐาน
    - เพศชาย
    - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (การจัดการบริหารอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ)
    - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 9. เจ้าหน้าที่วิชาการ
    - เพศชาย/หญิง
    - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสังคมศาสตร์)
    - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
    - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสมาชิก
    - เพศชาย/หญิง
    - วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์,ประชาสัมพันธ์ ทางรัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ เป็นต้น
    - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 11. เจ้าหน้าที่วิชาการ-สถาบันรหัสสากล
    - เพศชาย/หญิง
    - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสารสนเทศ ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 12. เจ้าหน้าที่บริการ/ตลาด
    - เพศชาย/หญิง
    - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 13. เจ้าหน้าที่สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
    - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารบุคคล บริหารธุรกิจ การจัดการ แรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 14. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม
    - เพศชาย/หญิง
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
    - มีประสบการณ์ในด้านผู้ช่วยนักวิจัยด้านอุตสาหการไม่น้อยกว่า 1 ปี
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆ และโปรแกรมเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา
    - ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี
 15. เจ้าหน้าที่สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
    - เพศชาย/หญิง
    - วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - ทักษะพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
    - ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 16. เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม
    - เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี ทางเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ เป็นต้น
    - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 17. ผู้จัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม     จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย/หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารด้านวิจัยพัฒนาวัตกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
    - มีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรือด้านวิจัยพัฒนา ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 18. ผู้จัดการสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม     จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย/หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
    - มีประสบการณ์ด้านบริหาร 10 ปีขึ้นไป
 19. ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม     จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย/หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
    - มีความรู้ในข้อมูลด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี
 20. ผู้จัดการฝ่ายเศรษฐกิจ     จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย/หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ  การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
    - ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 21. ผู้ช่วยผู้จัดการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ งานเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์     จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
    - ประสบการณ์ด้านงานประสานงานและกิจกรรมสัมพันธ์/งานโครงการและงานภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 22. ผู้ช่วยผู้จัดการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ งานอบรมสัมมนา     จำนวน 1 อัตรา
    - เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
    - ประสบการณ์ด้านอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 23. เจ้าหน้าที่วิชาการ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 - 30 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ประสบการณ์ด้านการเขียนโครงการ การเขียนเอกสารขอรับทุนต่างๆ การทำวิจัยและงานโครงการ
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 24. เจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ การจัดการ แรงงานสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีความรู้ในด้านการอบรม/สัมมนาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 25. เจ้าหน้าที่วิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - สามารถเขียนข้อเสนอโครงการ และร่วมทีมงานในการดำเนินโครงการได้
    - มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 26. เจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ประสบการณ์ในด้านผู้ช่วยนักวิจัย ด้านอุตสาหการไม่น้อยกว่า 1 ปี
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาได้ในระดับดี
 27. เจ้าหน้าที่วิชาการ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล พลังงาน
    - ประสบการณ์ในด้านผู้ช่วยนักวิจัย ด้านอุตสาหการไม่น้อยกว่า 1 ปี
    - สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
    - สามารถทำงานประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 28. วิศวกรโครงการ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล พลังงาน อุตสาหการ
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
    - สามารถทำงานประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 29. เจ้าหน้าที่วิชาการ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
    - สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
    - มีประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 30. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและงานระบบ ฝ่ายตรวจสอบและงานระบบ     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาการตรวจสอบ หรือการบัญชี
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
    - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน/ภายนอก/งานวางระบบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
    - มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง
    - ถ้ามีความรู้ด้าน ISO 9000 Internal Auditing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 31. เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานเศรษฐกิจ (การลงทุน,ตลาดเงินและตลาดทุน)     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนสภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุนเป็นอย่างดี
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
    - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 32. เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม (ASEAN,FTA,WTO) ฝ่ายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดี
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดีมาก
    - สามารถทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
    - ถ้าจบจากต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 33. เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานเศรษฐกิจ(การคลังและภาษี) ฝ่ายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์
    - มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ การคลังและภาษีและสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างดี
    - ถ้ามีความรู้ด้านภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 34. เจ้าหน้าที่ประจำงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศ(Selling Mission) ฝ่ายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์
    - มีความรู้ Internal Market และเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
    - มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขายในตลาดต่างประเทศเป็นอย่างดี
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน  ได้ในระดับดีมาก
 35. เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฝ่ายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์และการค้าระหว่างประเทศ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - สามารถทำหน้าที่ประสานงานและเป็นเลขานุการในที่ประชุมของคณะกรรมการชาวต่างชาติได้
    - สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 36. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสังคมศาสตร์
    - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
    - มีความรู้ในเรื่องข้อมูลอุตสาหกรรม
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 37. เจ้าหน้าที่งานมาตรฐาน ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
    - มีความรู้ในเรื่องข้อมูลอุตสาหกรรม
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 38. เจ้าหน้าที่วิชาการ สำนักวิชาการ     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ประสบการณ์การณ์ 0 - 2 ปี
    - มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ได้ในระดับดี
 39. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำดัชนี สำนักวิชาการ     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 40. เจ้าหน้าที่วิชาการ สถาบันรหัสสากล     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรอุตสาหการ  สารสนเทศ ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 41. เจ้าหน้าที่การตลาดและบริการสมาชิก สถาบันรหัสสากล     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
    - มีประสบการณ์ด้าน งานสมาชิกสัมพันธ์ / การขาย / การตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 42. เจ้าหน้าที่งานสื่อกิจกรรมต่างประเทศ สถาบันรหัสสากล     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ  หรือภาษาอังกฤษ
    - สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
    - มีประสบการณ์งานด้านต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 43. เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ(คลัสเตอร์)     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี ด้านเลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
    - มีประสบการณ์ด้านงานประชุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 44. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
    - สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน  ได้ในระดับดี
 45. เจ้าหน้าที่สำนักผู้อำนวยการบริหาร     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
    - วุฒิปริญญาตรี ด้านเลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 46. พนักงานธุรการ เลขานุการ ผู้ประสานงาน     จำนวน 1 อัตรา
    - ชาย/หญิง  อายุ 20 - 27  ปี
    - วุฒิ ปวส. เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
    - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
 ** หมายเหตุ : เกรดเฉลี่ย (GPA) จะต้องถึง 2.5
 
           วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:-
 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบุคคล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ชั้น 4 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กทม. 10110  โทร.0-2345-1000, 0-2345-1076-8  โทรสาร 0-2345-1296-99  อีเมล pn-dept@off.fti.or.th  หรือสมัครงานผ่านทาง http://www.fti.or.th  หมดเขตการสมัคร 12/31/2006
 
    * ดูรายละเอียดได้ที่
  http://iie.server.off.fti.or.th/job/job_detail_vie w.aspx หรือ
  http://www.fti.or.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com