ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

โด


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สรอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์สารสนเทศ,วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ,วิศวกรเค รือข่าย,วิศวกรระบบ (20 ก.ค. – ไม่ระบุวันสิ้นสุด – 2556)

สรอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร สอบ งานราชการ นักวิเคราะห์สารสนเทศ,วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยสา รสนเทศ,วิศวกรเครือข่าย,วิศวกรระบบ (20 ก.ค. – ไม่ระบุวันสิ้นส ุด – 2556)
 
 สรอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
 นักวิเคราะห์สารสนเทศ
 คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)
 เพศ : ชาย/หญิง
 
 อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี /โท วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 3 ปี
 ทักษะความชำนาญ : (Skill)
 มีทักษะในการประสานงาน สร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
 สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ใช้ได้
 มีทักษะในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 มีทักษะการนำเสนอ การออกแบบเอกสารและรายงานต่างๆ
 สามารถใช้ Ms word/Excel/power point เป็นอย่างดี
 สามารถจดบันทึกและสรุปรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี
 หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)
 ศึกษา วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะ/นโยบายสำหรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 ศึกษาวิธีการจัดอันดับ e-Government ของแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ
 วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอันดับของประเทศจากการจัดอันดับ e-Government
 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
 วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)
 เพศ : ชาย/หญิง
 อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยากรคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ :
 - ด้านการดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่าย เช่น Linux, Windows มาไม่น้อยกว่า 4 ปี
 - การบริหารจัดการระบบต่างๆ เช่น ระบบ Web, Mail มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 ทักษะ ความชำนาญ : (Skill)
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐานของระบบ internet เป็นอย่างดี
 มีความรู้พื้นฐานของระบบสารสนเทศ เช่น ระบบปฏิบัติการ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบเครือข่าย
 มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)
 ปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ISO 9001, ISO 20000, ISO 27000
 แก้ไขปัญหาและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของส่วนงาน
 วิศวกรเครือข่าย
 คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)
 เพศ : ชาย/หญิง
 อายุ : 23 – 35 ปี
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์,
 ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ ,โทรคมนาคมท, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ : – มีประสบการณ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-5 ปี
 หากได้ใบรับรอง Cisco Network Associate (CCNA) หรือใบรับรอง Certified Centre Professional (CDCP) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 ทักษะ ความชำนาญ : (Skill)
 มีความรู้ด้าน Routing Protocol ต่างเป็นอย่างดี
 มีประสบการณ์ในการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น Router, Switch
 เข้าใจและรู้กลไกในการทำงานของระบบ Network Management System
 มีความรู้ด้านอุปกรณ์และระบบพื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 มีความสามารถในการสร้างนโยบายควบคุมการดูแล และการบำรุงรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์
 มีความรู้ด้าน Security เบื้องต้น
 หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)
 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ โดยสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายขององค์กรในส่วน ของ Core Network และส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ปฏิบัติงานลักษณะ Network Management โดยให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐดังนี้
 แก้ไขปัญหา Network ต่อเนื่องจากเฝ้าระวังปัญหาทีม Operation
 ดำเนินการช่วยเหลือ วิเคราะห์ หรือเสนอแนวทาง อันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ Network ของลูกค้า
 ติดต่อ ประสานงาน กับผู้ให้บริการวงจรเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา
 มีส่วนร่วมในการาจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อเสนอโครงการที่เป็นส่วนของข้อเสนอทางเทคนิค
 มีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแล ระบบอุปกรณ์พื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือช่วยเหลือในการบำรุงรักษาระบบ
 วิศวกรระบบ
 คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)
 เพศ : ชาย/หญิง
 อายุ : 23 – 30 ปี
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์,
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการ (Unix, Linux) หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี
 ทักษะ ความชำนาญ : (Skill)
 การติดตั้ง ปรับแต่ง เพิ่มความปลอดภัย (Security) และใช้งานระบบปฏิบัติการแบบยูนิกส์ รวมทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ บนเครื่องแม่ข่าย
 การเลือกใช้และทดสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 มีความชำนาญในการติดตั้งและปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่ให้บริการต่างๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
 เช่น Web Server, Directory Server, Database Server เป็นต้น
 มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการดูแลอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 สามารถวางแผนการจัดการรวมถึงสามารถรับมือสถานการณ์ความกดดันที่เกิดขึ้นได้
 สามารถแก้ไขปัญหาและจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility)
 ดูแลเครื่องที่ใช้เป็นระบบให้บริการ และระบบให้บริการอื่นๆ ภายในส่วนฯ เช่น Web Server, Database Server, Directory Server เป็นต้น
 ดูแลระบบเครือข่ายภายในส่วนฯ รวมไปถึงอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ เช่น ระบบ IDS, VA, Firewall เป็นต้น รวมทั้งรายงานผลหากพบสิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของระบบให้บริการ
 ดูแลระบบบันทึกเหตุการณ์ (Syslog System) ของระบบให้บริการ
 ดูแลระบบสำรองข้อมูลของระบบให้บริการ
 ดูแลการบำรุงรักษาห้องเครื่องของระบบให้บริการ
 กำหนดมาตรฐาน กระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความมั่นคงปลอดภัยของส่วน
 ทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องให้บริการต่างๆ
 ดูแลระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) เสมอ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
 วิธีการสมัครงานราชการสรอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) :
 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 ติดต่อ ฝ่าย HR สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)
 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2204
 
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก URL ด้านล่าง
  http://www.ega.or.th/JobRegisterForm.aspx?m_id=7&P ositionID=153

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com