ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมชลประทาน คัดปวช.-ป.ตรี 65 อัตรา

ด้วยกรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
  2.เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
    สถานที่ปฏิบัติงาน
  1.กองแผนงาน กรมชลประทาน สามเสน (1 อัตรา)
  2.สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ปากเกร็ด (1 อัตรา)
  -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
 
  3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ 23 อัตรา
    สถานที่ปฏิบัติงาน
  กรมชลประทาน สามเสน ได้แก่
  1.กลุ่มตรวจสอบภายใน (1 อัตรา)
  2.กลุ่มกิจกรรมพิเศษ (1 อัตรา)
  3.สำนักงานเลขานุการกรม (1 อัตรา)
  4.กองกฎหมายและที่ดิน (1 อัตรา)
  5.กองแผนงาน (1 อัตรา)
  6.ศูนย์สารสนเทศ (1 อัตรา)
  7.สำนักโครงการขนาดใหญ่ (4 อัตรา)
  8.สำนักบริหารโครงการ (1 อัตรา)
  9.สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล (4 อัตรา)
  10.สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (1 อัตรา)
  กรมชลประทาน ปากเกร็ด ได้แก่
  11.สำนักวิจัยและพัฒนา (1 อัตรา)
  12.สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้แก่
  12.1 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (1 อัตรา)
  12.2 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (1 อัตรา)
  -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  4.ช่างภาพ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
    สถานที่ปฏิบัติงาน
  สำนักงานเลขานุการกรม กรลประทาน สามเสน
  -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างภาพ
 
  5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา
    สถานที่ปฏิบัติงาน
  กองการเงินและบัญชี กรลประทาน สามเสน
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
 
  6.เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
    สถานที่ปฏิบัติงาน
  กองพัสดุ กรมประทาน สามเสน
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ หรือ
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี วิชาเลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน
 
  7.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 6 อัตรา
    สถานที่ปฏิบัติงาน
  กรมชลประทาน สามเสน ได้แก่
  1.สำนักงานเลขานุการกรม (1 อัตรา)
  2.กองแผนงาน (1 อัตรา)
  3.ศูนย์สารสนเทศ (1 อัตรา)
  4.สำนักโครงการขนาดใหญ่ (1 อัตรา)
  5.สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (1 อัตรา)
  กรมชลประทาน ปากเกร็ด ได้แก่
  6.สำนักวิจัยและพัฒนา (1 อัตรา)
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ หรือ
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ
 
  8.เจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานเทคนิค 2 อัตรา
    สถานที่ปฏิบัติงาน
  กรมชลประทาน สามเสน ได้แก่
  1.สำนักโครงการขนาดใหญ่ (1 อัตรา)
  2.สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ (1 อัตรา)
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ พาณิชยการ สถิติ เกษตรกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ การตลาด พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  9.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10 อัตรา
    สถานที่ปฏิบัติงาน
  1.กลุ่มตรวจสอบภายใน (1 อัตรา)
  -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ
  2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1 อัตรา)
  -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐศาสตร์
  3.กลุ่มกิจกรรมพิเศษ (1 อัตรา)
  -ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ 4.กองการเงินและบัญชี (2 อัตรา)
  -ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หรือผ่านการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง และสามารถใช้โปรแกรม Word, Excel และ Internet
 
  5.กองกฎหมายและที่ดิน (1 อัตรา)
  -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 
  6.กองแผนงาน (1 อัตรา)
  -ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 
  7.สำนักบริหารโครงการ (1 อัตรา)
  -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางศิลปศาสตร์
 
  8.สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (1 อัตรา)
  -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 
  9.สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ (1 อัตรา)
  -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางศิลปศาสตร์
  หมายเหตุ  : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต้องมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
  10.วิศวกรชลประทาน กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 8 อัตรา
    สถานที่ปฏิบัติงาน
  1.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (1 อัตรา)
  2.ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง จังหวัดชัยนาท (1 อัตรา)
  3.โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (2 อัตรา)
  4.โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร (2 อัตรา)
  5.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส (2 อัตรา)
  -ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมชลประทาน และวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  -ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเป็นอย่างดี
 
  1.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ 7 อัตรา
    สถานที่ปฏิบัติงาน
  1.สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้แก่
  1.1 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (1 อัตรา)
  1.2 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (1 อัตรา)
  1.3 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (1 อัตรา)
  1.4 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (1 อัตรา)
  1.5 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย (1 อัตรา)
 
  2.สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน สามเสน (2 อัตรา)
  -ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
  วัน เวลารับสมัคร
  กรมชลประทาน  เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
  วิธีการรับสมัคร
  1.ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้คนละ 2 ตำแหน่ง เท่านั้น โดยให้ผู้สมัครระบุหน่วยงานสถานที่ปฏิบัติงาน และชื่อตำแหน่งไว้ในใบสมัครด้วย และเข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน  http://www.rid.go.thหัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมชลประทาน" หรือที่เว็บไซต์ http://job.rid.go.th
 
  2.เปิดเข้าไปที่หัวข้อ "ใบสมัครออนไลน์" กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด การแก้ไขข้อมูลสามารถทำได้ในขั้นตอน "ตรวจทานข้อมูล" เท่านั้น หากส่งใบสมัครเข้าสู่ระบบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ จากนั้นระบบจะออกหมายเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย ให้แก่ผู้สมัครโดยอัตโนมัติ
 
  3.ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลลงแผ่น Floppy Disk เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีเกิดความผิดพลาดที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงแผ่น  Floppy  Disk ได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปค้นหาและสั่งพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงแผ่น Floppy Disk ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
  4.การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์  บจม.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร หากผู้สมัครไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิสอบ
 
  5.ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และนำมายื่นในวันประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 2 (เฉพาะผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2)
  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น4 ถ.สามเสน    ดุสิต    กรุงเทพมหานคร    10400  
  โทรศัพท์ : 0-2241-3064, 0-2241-7555  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com