ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กสท โทรคมนาคม คัดป.ตรี-โท 57 อัตรา

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจใน สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะร ับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิและสาขาวิชาต่าง ๆ เพ ื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลาง จำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดัง นี้
 
 1.สายงานตลาดและการขาย 4 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด หรือการจัดการ
 -มีบุคลิกดี
 -อายุไม่เกิน 25 ปี
 -มีความสามารถด้านการขายและการต่อรองที่ดีเลิศ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่กดดันได้  
 
 2.สายงานตลาดและการขาย 1 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -มีบุคลิกดี
 -อายุไม่เกิน 30 ปี
 -มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
 -มีความรู้ด้านการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการ
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 
 3.สายงานตลาดและการขาย 1 อัตรา
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือ
 -ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -มีบุคลิกดี
 -มีทักษะด้านการพัฒนา วางแผน และดำเนินงานด้านการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้าน IT และโทรคมนาคม
 -มีประสบการณ์ด้านการโฆษณา การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโทรคมนาคม
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่กดดันได้  
 
 4.สายงานตลาดและการขาย 2 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี
 -อายุระหว่าง 22-28 ปี
 -มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงานและติดต่อประสานงาน
 -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 
 5.สายงานตลาดและการขาย 2 อัตรา
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
 -มีทักษะด้านการพัฒนา วางแผน และดำเนินงานด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 -มีความสามารถในการประเมินโครงการ วิเคราะห์จุดคุ้มทุน และประเมินความเสี่ยง
 -มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงานและติดต่อประสานงาน
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 6.สายงานตลาดและการขาย 2 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 -วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
 -วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -อายุไม่เกิน 30 ปี
 -มีทักษะด้านการพัฒนา วางแผน และดำเนินงานด้านการพัฒนา ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและโทรคมนาคม
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
 -มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงานและติดต่อประสานงาน
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 7.สายงานตลาดและการขาย 1 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี
 -อายุระหว่าง 22-28 ปี
 -มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงานและติดต่อประสานงาน
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 8.สายงานตลาดและการขาย 1 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -อายุไม่เกิน 30 ปี
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถามและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 
 9.สายงานตลาดและการขาย 6 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 -วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
 -วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถามและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 -สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านระบบ LAN และเครือข่าย มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ Patching และ System Hardening หรือเทคนิคเชิงลึกที่เกี่ยวกับ IT Security
 -หากมี Certificate ด้าน IT หรือ Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 10.สายงานตลาดและการขาย 2 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญต่ออุปกรณ์ด้าน IT Security
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านระบบ LAN และเครือข่าย
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -ถ้ามี Certificate ด้าน IT หรือ Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 11.สายงานตลาดและการขาย 2 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญต่ออุปกรณ์ด้าน IT Security ระบบ LAN และเครือข่าย
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -หากมีคุณสมบัติอย่างใด หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มี Certificate ด้าน IT หรือ Security
 -มีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง หรือดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 12.สายงานตลาดและการขาย 2 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม
 -มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ Patching และ System Hardening หรือเทคนิคเชิงลึกที่เกี่ยว กับ IT Security
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านระบบ LAN และเครือข่าย
 -สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -หากมีคุณสมบัติอย่างใด หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มี Certificate ด้าน IT หรือ Security
 -มีประสบการณ์ในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Audit)
 
 13.สายงานตลาดและการขาย 2 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้ ความชำนาญ หรือเคยจัดการเกี่ยวกับระบบสื่อสัญญาณหลัก หรือระบบโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ
 
 14.สายงานตลาดและการขาย 3 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 -หากมีคุณสมบัติอย่างใด หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ด้านการตลาด ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  
 
 15.สายงานตลาดและการขาย 1 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 
 16.สายงานตลาดและการขาย 1 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม
 
 17.สายงานตลาดและการขาย 1 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
 -มีบุคลิกดี ติดต่อสื่อสารได้ดี  มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งในด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
 -มีความรู้ด้านหลักการตลาด บัญชี การเงินธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ
 -สามารถใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตได้
 -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 -Microsoft Windows XP หรือ 2003
 -Microsoft Word, Excel หรือ Power Point
 -Microsoft Project
 -สามารถบริหารการเงินธุรกิจ ธุรกิจที่มีผลทางภาษี  มีความรู้เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน การประเมินค่าโครงการและนโยบายเงินปันผล
 -หากมีคุณสมบัติอย่างใด หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
 -มีประสบการณ์ในการบริหารการเงินของธุรกิจทั้งในด้านการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การจัดสรรเงินทุน
 -มีประสบการณ์การประเมินค่าโครงการและนโยบายเงินปันผล
 
 18.สายงานตลาดและการขาย 2 อัตรา
 -วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 -วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ ความชำนาญในด้านต่อไปนี้
 -ระบบปฏิบัติการ Unix / Windows / Linux หรืออื่น ๆ (ระบุ)
 -การเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา C / C++ /JAVA / PHP
 -ระบบ LAN / WAN และเครือข่าย TCP / IP
 -โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
 -ระบบสื่อสารข้อมูล
 -ระบบฐานข้อมูล (Database)
 -มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Patching และ System Hardening
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีบุคลิกดี  ติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอการตอบคำถาม การทำงานแบบ Team Work และการแก้ปัญหาเทคนิคให้กับผู้ใช้บริการ
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี โดยเฉพาะในด้านการอ่าน และเขียน
 -มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ด้านบริการ
 -หากมีคุณสมบัติอย่างใด หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง บริหารจัดการระบบเครือข่าย หรือระบบ IT ขององค์กร มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 -ได้รับ  Certificate  ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีประสบการณ์ในการออกแบบ หรือพัฒนา หรือติดตั้ง ตรวจสอบ หรือดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีประสบการณ์ในการตรวจจับ/รวบรวมหลักฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Forensics)
 -มีความรู้ในระบบ Database และภาษา SQL โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Database Administration และ/หรือ Database Security
 -มีความรู้เกี่ยวกับ Web Application Security  
 
 19.สายงานตลาดและการขาย 1 อัตรา
 -วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 -มีบุคลิกดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งในด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -สามารถใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตได้
 -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 -Microsoft Windows XP หรือ 2003
 -Microsoft Word, Excel, Power Point
 -Microsoft Project
 -มีความรู้ด้านการบัญชีการเงิน
 -มีความรู้การจัดการด้านการตลาด
 -มีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
 -มีความรู้ด้านระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
 -หากมีคุณสมบัติอย่างใด หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 -มีประสบการณ์ในการทำตลาด การวิจัยตลาด การขาย หรือการให้บริการที่เกี่ยวกับอุปกรณ์หรือระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -สามารถวิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุน การลงทุน การวางแผนผลิตภัณฑ์ และการตลาดได้
 -มีประสบการณ์ในการจัดการโอกาสทางธุรกิจเพื่อประกอบการทำตลาด การขาย หรือการบริการลูกค้า
 -มีประสบการณ์ในการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
 -มีบุคลิกในเชิงรุก สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานท้าทายแข่งขันกับเวลา  
 
 20.สายงานตลาดและการขาย 1 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ ความชำนาญในด้านต่อไปนี้
 -ระบบปฏิบัติการ Unix / Windows / Linux หรืออื่น ๆ (ระบุ)
 -สถาปัตยกรรมโครงสร้างคอมพิวเตอร์
 -การเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา C / C++ / JAVA / PHP
 -ระบบ LAN / WAN และเครือข่าย TCP / IP
 -โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
 -ระบบสื่อสารข้อมูล
 -ระบบฐานข้อมูล (Database)
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแบบ Team Work
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี โดยเฉพาะในด้านการอ่าน และเขียน
 -มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ด้านบริการ
 -หากมีคุณสมบัติอย่างใด หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 -มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง บริหารจัดการ ระบบเครือข่าย หรือระบบ IT ขององค์กร มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 
 21.สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและบำรุงรักษา 6 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 22.สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและบำรุงรักษา 8 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -สามารถอ่าน เขียน และสนทนา ภาษาอังกฤษได้
 -สามารถควบคุมปฏิบัติงานเวรกะได้
 -หากมีประสบการณ์ด้าน Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 23.สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและบำรุงรักษา 3 อัตรา
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมเป็นอย่างดี
 -มีประสบการณ์ติดตั้ง บำรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความสามารถพิเศษในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานต่าง ๆ
 -มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 -สามารถทำงานหนักได้
 -สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Visio, Mapinfo ได้
 
 24.สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและบำรุงรักษา 2 อัตรา
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบริหารจัดการ หรือบริหารธุรกิจ
 -มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์โทรคมนาคม และระบบโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน
 -สามารถจัดทำรายงาน สถิติ ข้อมูล บริการโทรคมนาคมต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Visio, Mapinfo ได้
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความสามารถพิเศษในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานต่าง ๆ
 -มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 -สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครดังนี้
 1.ผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอก ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ส่งถึง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาและแต่งตั้ง บริษัท  กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (สมัครงาน)
 2.ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้ยื่นใบสมัครโดยตรงที่ ส่วนสรรหาและแต่งตั้ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เป็นบุคคลภายนอก และพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต้อง Download ใบสมัครจาก www.cattelecom.com หรือ www.catadmin.cattelecom.com/hr โดยให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือกตามที่กำหนดให้ครบถ้วน และให้ระบุข้อ และคุณวุฒิในการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนเพียงข้อเดียวเท่านั้น
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2550 กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องได้รับเอกสารไม่เกินวันที่  26  มกราคม 2550 เท่านั้น
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาและแต่งตั้ง เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ    หลักสี่    กรุงเทพมหานคร    11120  
 โทรศัพท์ : 0-2506-3481, 0-2506-4256
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com