ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมพาณิชยนาวี รับ ปวช.-ป.ตรี 76 อัตรา

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ ้างชั่วคราวข้าราชการและพนักงานราชการ
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
          1. ตำแหน่งพนักงานสำรวจชั่วคราว จำนวน 25 อัตรา
 
          - เพศชาย
 
          - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
 
          - วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
 
 การรับสมัคร
 
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ ฝ่ายสถิติ อาคาร4 ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2550 (วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
          1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
          2. สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
          3. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น) อย่างละ 1 ฉบับ
 
          ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย อัตราค่าจ้าง ประมาณวันละ 380 บาท ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 06.00-19.30 น.
 
 วันปฏิบัติงาน
 
          1. งานสำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2550 และวันที่ 26-27 มีนาคม 2550 รวม 5 วัน (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
 
          2. งานสำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารเรือในคลองแสนแสบ ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2550 รวม 7 วัน ขณะเดียวกัน กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
 
 หน่วยที่ 1 กลุ่มงานบริการ
 
          1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 5 อัตรา
 
          - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี, พาณิชยการ, เลขานุการ, การตลาด หรือคอมพิวเตอร์ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
 
          - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 
          2. เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน 1 อัตรา
 
          - วุฒิ ปวช. ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 
          - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 
          3. พนักงานขนส่ง จำนวน 4 อัตรา
 
          - วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 
          - มีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
          4. กะลาสี จำนวน 2 อัตรา
 
          - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
          5. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ จำนวน 1 อัตรา
 
          - วุฒิ ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เลขานุการ หรือการตลาด
 
          - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 
          6. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 
          -วุฒิ ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์, บัญชี, บริหารธุรกิจ หรือการตลาด
 
          - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 
 หน่วยที่ 2 กลุ่มงานเทคนิค
 
          7. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 
          - วุฒิ ปวส. สาขาโยธา, ก่อสร้าง หรือสำรวจ
 
          8. ช่างสำรวจ จำนวน 7 อัตรา
 
          - วุฒิ ปวส. สาขาสำรวจ โยธา หรือก่อสร้าง
 
          9. ช่างก่อสร้าง จำนวน 6 อัตรา
 
          - วุฒิ ปวส. สาขาโยธา หรือก่อสร้าง
 
          10. นายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 3 อัตรา
 
          - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือ ปวช. และมีประกาศนียบัตรนายท้ายเรือชายทะเลชั้นกลาง จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่า) และประกาศนียบัตรยังไม่ขาดอายุ
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
          หน่วยที่ 3 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 
          11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 
          - วุฒิปริญญาตรี หรือโท ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า
 
          ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี อาคาร 2 ชั้น 5 โทร. 0-2234-3263 ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2550 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 
          12. นายท้ายเรือกลลำน้ำ กลุ่มงานเทคนิค (ส่วนภูมิภาค-อุบลราชธานี)
 
          - วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือ ปวช. และต้องมีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่า) และประกาศนียบัตรยังไม่หมดอายุ
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
          ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 97/11-12 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4525-6269-8 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2550 (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 
          13. ช่างเครื่องเรือ กลุ่มงานเทคนิค (ส่วนภูมิภาค-หนองคาย)
 
          - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือ ปวช. และต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่า) และประกาศนียบัตรยังไม่หมดอายุ
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
          ขอและยี่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขาหนองคาย เลขที่ 526 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร. 0-4241-1723 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2550 (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 
          14. นายท้ายเรือกลลำน้ำ กลุ่มงานเทคนิค 2 อัตรา ส่วนภูมิภาค-เชียงใหม่
 
          - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือ ปวช. และมีประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่า) และประกาศนียบัตรยังไม่ขาดอายุ
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
          ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขาเชียงใหม่ เลขที่ 189 ซอยสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5335-7437-8 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2550 (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 
          15. กะลาสี กลุ่มงานบริการ ส่วนภูมิภาค-สงขลา
 
          - วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขาสงขลา เลขที่ 1/7-35 ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. 0-7431-1615 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2550 (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 
          16. กะลาสี กลุ่มงานบริการ ส่วนภูมิภาค-สุราษฎร์ธานี
 
          - วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่ 28 ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7727-2587 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2550 (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 
          17. กะลาสี กลุ่มงานบริการ ส่วนภูมิภาค-ตราด
 
          - วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
          ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขาตราด เลขที่ 99/10 หมู่ที่ 10 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทร. 0-3959-7595 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2550 (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 
          18. นายท้ายเรือกลชายทะเล ส่วนภูมิภาค-จันทบุรี 1 อัตรา
 
          - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือ ปวช. และมีประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้นสอง จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่า) และประกาศนียบัตรยังไม่หมดอายุ
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
          19. ช่างเครื่องเรือ ส่วนภูมิภาค-จันทบุรี 1 อัตรา
 
          - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายหรือ ปวช. และมีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่า) และประกาศนียบัตรยังไม่ขาดอายุ
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขาจันทบุรี เลขที่ 18 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร. 0-3931-1755 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2550 (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 
          20. ช่างเครื่องเรือ กลุ่มงานเทคนิค ส่วนภูมิภาค-สตูล
 
          - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือ ปวช. และต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่า) และประกาศนียบัตรยังไม่หมดอายุ
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขาสตูล ท่าเทียบเรือตำมะลัง ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โทร. 0-7472-2409 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2550 (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 
          21. นายท้ายเรือกลชายทะเล กลุ่มงานเทคนิค ส่วนภูมิภาค-ภูเก็ต
 
          - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือ ปวช. และต้องมีประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้นสอง จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่า) และประกาศนียบัตรยังไม่หมดอายุ
 
          - เพศชาย และมีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขาภูเก็ต สำนักงานนำร่องภูเก็ต ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7639-3572-3 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2550 (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 
 หลักฐานที่ต้องยี่นพร้อมใบสมัคร (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
 
          1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 
          2. วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
 
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
          4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น) อย่างละ 1 ฉบับ
 
          5. กรณีเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำ หรือพนักงานของรัฐ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งของหน่วยงานนั้น ๆ มาแสดงด้วย 1 ฉบับ ยกเว้นพนักงานราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์เป็นผู้ออกหนังสือยินยอม
 
          ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 ค่าธรรมเนียม
 
          ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังนี้
 
          1. กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค ค่าธรรมเนียมสอบ ตำแหน่งละ 50 บาท
 
          2. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ค่าธรรมเนียมสอบ ตำแหน่งละ 100 บาท
 
          22. ช่างสำรวจ 1 (เข้าเป็นข้าราชการ) บรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
 
          - วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางช่างก่อสร้าง
 
          23. ช่างขุดลอก 1 (เข้าเป็นข้าราชการ) บรรจุครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
 
          - วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 
 วิธีการสมัครสอบ
 
          1. เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 
          1.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.md.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างสำรวจ 1 และตำแหน่งช่างขุดลอก 1" หรือที่เว็บไซต์ http://md.go.th/jobs
 
          1.2 กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 
          1.3 ให้พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
 
          ในกรณีเกิดความผิดพลาด หรือไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
          2. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว
 
          3. ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จำนวน 80 บาท ประกอบไปด้วย
 
          3.1 ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 50 บาท
 
          3.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 แล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
          3.3 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตนั้น ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน1 ปี ขนาด 1.5x2 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน แล้วให้นำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (เฉพาะผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com