ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา รับ ปวช.-ป.โท 18 อ. (บัดนี้ถึง 16 ก.พ.50)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ดังนี้
 
           1. ช่างภาพ กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทน 8,720 บาท
 
           - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการถ่ายภาพ
 
           - มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิค (โปรแกรม PhotoShop)
 
           2. พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทน 8,270 บาท จำนวน 2 อัตรา
 
           - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางอิเล็กทรอนิกส์
 
           3. ช่างซ่อมบำรุง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทน 6,740 บาท จำนวน 1 อัตรา
 
           - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ และโทรคมนาคม
 
           4. นักวิชาการกฏหมาย (ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 11,160 บาท จำนวน 2 อัตรา
 
           - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านกฎหมาย สาขากฎหมายเศรษฐกิจ
 
           5. นักวิชาการกฏหมาย (ด้านกฎหมายมหาชน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป คˆาตอบแทน 11,160 บาท จำนวน 3 อัตรา
 
           - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านกฎหมาย สาขากฎหมายมหาชน
 
           6. นักวิชาการกฎหมาย (ด้านกฎหมายบริหารงานยุติธรรม) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 11,160 บาท จำนวน 1 อัตรา
 
           - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านกฎหมาย สาขากฎหมายการบริหารงานยุติธรรม
 
           7. ผู้สื่อข่าว กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 9,620 บาท จำนวน 2 อัตรา
 
           - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน เช่นการเขียนข่าว เขียนบทความ เป็นต้น และมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข่าวการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
           8. นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์กลุ่มงานบริหารทั่วไปค่าตอบแทน 9,620 บาท จำนวน 2 อัตรา
 
           - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา วิทยุโทรทัศน์ ทางการศึกษา สาขาโสตทัศนศึกษา หรือออกแบบนิเทศศิลป์ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อโสตทัศน์ และมีประสบการณ์ในการผลิตสื่อโสตทัศน์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
           9. นักวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ค่าตอบแทน 16,110 บาท จำนวน 1 อัตรา
 
           - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารงานบุคคล และมีประสบการณ์ทางด้านบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 6 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
 
           10. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล กลุ่มงานเชี่ยวชาญ ค่าตอบแทน 16,110 บาท
 
           - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม หรือสถิติ และมีประสบการณ์ทางด้านการประเมินผลและติดตามผลการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ต่ำกว่า 6 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น
 
           11. นักวิชาการด้านนโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญ ค่าตอบแทน 16,110 บาท จำนวน 1 อัตรา
 
           - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์)และมีประสบการณ์ทางด้านนโยบายและแผน ไม่ต่ำกว่า 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
 
           12. นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ค่าตอบแทน 16,110 บาท จำนวน 1 อัตรา
 
           - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านศิลปกรรม นิเทศศาสตร์ พาณิชย์ศิลป์ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิคทั้งเครื่อง PC และ Macintosh เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการจัดทำต้นฉบับหนังสือ และการจัดพิมพ์หนังสือไม่ต่ำกว่า 6 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
 
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยี่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารบุคคล ชั้น 14 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2831-9362 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com