ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
งานราชการสอบนายสิบตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ค. -13 ส.ค. 2557  นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.),ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

งานราชการสอบนายสิบตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ        22 ก .ค. -13 ส.ค. 2557  นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)                ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 
 หรือ ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.),ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช. อัตราเงินเดือน: 9,330-10,760 อัตราว่าง: 6,800 ปฏิบัติงานที่: เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 2557
 
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
 
 แผนการปฏิบัติงานในการดำเนินการคัดเลือก นสต.              ประจำปี พ.ศ.2557
 
 ประกาศรับสมัคร วันที่ 15 ก.ค.2557
 รับสมัครทางอินเตอร์เนท วันที่ 22 ก.ค. – 13 ส.ค.2557
 ประกาศรายชื่อ ผังที่นั่งสอบ วันที่ 22 ส.ค.2557
 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค.57
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 8 ก.ย.2557
 ทดสอบความเหมาะสมทางด้านร่างกาย (ว่ายน้ำ วิ่ง) วันที่ 12 ก.ย.- 3 ต.ค.2557
 ประกาศผลรอบสุดท้าย วันที่ 23 ต.ค.2557
 รายงานตัวเข้าฝึกอบรม (นสต.) 1 พ.ย.2557 - รายงานตัวเข้ารับราชการ (สายเทคนิค) วันที่ 3 พ.ย.2557
 ทั้งหมดนี้ เป็น รายละเอียดคร่าวๆ ที่ยังไม่เป็นทางการต้องรอวันที่ 15 ก.ค. 57 ว่าจะมีการเผยแพร่ประกาศ จำนวนอัตรา และคุณสมบัติที่ชัดเจน และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมอีกครั้ง
 กลุ่มการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็น..
 
 1. นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 6,600 อัตรา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ จำนวน 6,600 อัตรา
 
 ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับ -เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นเวลา 1 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ.สตต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานป้องกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ป.1 ขั้น 19 (10,960)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
 
 เพศชาย
 วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
 อายุ 18-27 ปี
 สถานภาพโสด
 สูง 160 ซม. ขึ้นไป
 วิธีการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบ (โดยเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามจำนวนที่เปิดรับ)
 
 หน่วยงาน และจำนวนอัตราที่บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
 
 บช.น. จำนวน 1,000 อัตรา
 ภ.1 จำนวน 700 อัตรา
 ภ.2 จำนวน 550 อัตรา
 ภ.3 จำนวน 300 อัตรา
 ภ.4 จำนวน 150 อัตรา
 ภ.5 จำนวน 350 อัตรา
 ภ.6 จำนวน 150 อัตรา
 ภ.7 จำนวน 370 อัตรา
 ภ.8 จำนวน 600 อัตรา
 ภ.9 จำนวน 100 อัตรา
 บช.ตชด. จำนวน 1,200 อัตรา
 บช.ส. จำนวน 100 อัตรา
 บช.ปส. จำนวน 100 อัตรา
 สง.นรป. จำนวน 30 อัตรา
 สชต. จำนวน 900 อัตรา
 2. ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. จำนวน 200 อัตรา การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผุ้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในกลุ่มงานเทคนิค โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 200 อัตรา
 
 ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับ บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ตำรวจ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในกลุ่มงานเทคนิค ได้รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 15.5 (9,330 บาท)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หน่วยงาน สพฐ.ตร (ทำหน้าที่วิทยากร) จำนวน 100 อัตรา
 
 เพศชาย
 วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า
 อายุ 18-27 ปี
 สูง 160 ซม. ขึ้นไป
 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หน่วยงาน สทส. (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 50 อัตรา
 
 เพศชาย
 วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือ ช่างโทรคมนาคม
 อายุ 18-35 ปี
 สูง 160 ซม. ขึ้นไป
 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หน่วยงาน บ.ตร. (ทำหน้าที่ช่างอากาศยาน) จำนวน 50 อัตรา
 
 เพศชาย
 วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์
 อายุ 18-35 ปี
 สูง 160 ซม. ขึ้นไป
 วิธีการคัดเลือก การสอบแข่งขัน (ต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย) สมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2557 ต้องบรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 4 ปีจึงจะมีสิทธิ์แต่งตั้ง หรือย้ายตำแหน่ง ไปยังตำแหน่งอื่นได้
 
 วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบนายสิบตำรวจ :อินเตอร์เน็ต
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2557
 สอบวันที่: 31 ส.ค. 2557
 ประกาศผลสอบ: 08 ก.ย. 2557
 
 ดูรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
 
  http://rcm.edupol.org/PDF/nst/img-28181815.pdf

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com