ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การรถไฟ รับ ม.3-ปวช. 16 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทยรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงา น เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
          1. พนักงานการบัญชี (เสมียน) จำนวน 3 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 184 บาท มีกำหนดระยะเวลาในการจ้าง 90 วัน
 
          - ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด.3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
          - วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาบัญชี หรือ ปวช. สาขาพาณิชยการ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์
 
          - ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ สายตาไม่บอดสี
 
          - ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 
          - ไม่เคยถูกลงโทษ ปลดออก ไล่ออก ตามระเบียบ หรือข้อบังคับของการรถไฟ และที่อื่น
 
 การรับสมัคร
 
          สถานที่ขอรับใบสมัครและรับสมัคร แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบัญชี ตึกบัญชาการ ชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4308 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 รับสมัคร
 
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.00-16.00 น.
 
          2. ลูกจ้างเฉพาะ จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 184 บาท มีกำหนดระยะเวลาในการจ้าง 90 วัน
 
          - เพศชาย อายุตั้งแต่ 18-35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 
          - วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือ ม.ศ.3 หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต และช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
          - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ตาสามารถมองเห็นสี ได้สมบูรณ์
 
 หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
 
          - สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 
          - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 
          - รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
          การรับสมัคร สมัครได้ที่ กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ ชั้นล่าง ศูนย์ซ่อมบำรุง ฝ่ายการตลาด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
          3. ลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ เพศชาย จำนวน 4 คน ในอัตราค่าจ้างวันละ 184 บาท มีกำหนดระยะเวลาการจ้างครั้งละ 90 วัน ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี ระหว่างเวลา 07.30-16.30 น. ทำหน้าที่ช่างฝีมือ
 
          - เพศชาย อายุตั้งแต่ 10-35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 
          - วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
          - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 100 ซม. และสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์
 
 กำหนดการ
 
          สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการกองซ่อมส่วนซ่อมบำรุงรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ
 
          - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
 
          - ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 10.00 น. และรับใบส่งตรวจร่างกาย (ต้องชำระค่าตรวจ 20 บาท) เวลา 13.00 น. ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลยุรฉัตร
 
          - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายมาทำสัญญาเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 10 มีนาคม 2550 เวลา 07.30 น.
 
 หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร
 
          - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
          - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
          - ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 
          - รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายเต็มหน้าในท่าปรกติ ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ก่อนวันรับสมัครไม่เกิน 6 เดือน (เขียนชื่อ/สกุล ตัวบรรจงที่หลังรูปด้วย)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com