ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รับ ป.ตรี หลายอัตรา (บัดนี้ถึง 23 ก.พ.50)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเ ข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานในการปร ะชุม "สินเชื่อเกษตรและชนบทโลก ครั้งที่ 2" โดยมีรายละเอียด ดั งนี้
 
 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
         ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานจัดการประชุมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก ครั้งที่ 2"
 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
         - สัญชาติไทย
 
         - ไม่จำกัดเพศ และอายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร)
 
         - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 
         - เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
 
         - ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิดโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด (เช่น Thalascermia Leukemia) โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 
         - ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 
         - ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 
         - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น ๆ
 
         - ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 
         - ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
         - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี
 
         - มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel และ PowerPoint เป็นอย่างดี
 
         - มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเขียนหนังสือภาษาอังกฤษ การเจรจาโต้ตอบกับชาวต่างประเทศ
 
         - มีความสามารถใช้ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
         - มีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงานโครงการจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
         หมายเหตุ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนดโดยธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในวันรับสมัคร และจะทำการตรวจสอบอีกในภายหลังหากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน
 
 อัตราเงินเดือน
 
         - วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้าง 9,240 บาท
 
         - วุฒิปริญญาโท ค่าจ้าง 12,000 บาท
 
 ระยะเวลาการจ้าง
 
         ในเบื้องต้นธนาคารจะจ้างในลักษณะสัญญาปีต่อปี แต่หากมีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมแล้วมีอัตราว่างธนาคารจะพิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน ทั้งนี้ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์จะเป็นไปตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติของธนาคาร
 
 การสอบคัดเลือกข้อเขียน
 
         - การเขียนจดหมายโต้ตอบภาษาอังกฤษ
 
         - การแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
 
         การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้
 
 เอกสารการสมัคร
 
         - สำเนารายงานผลการศึกษา (Transcript)
 
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
         - ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 
         - เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน ที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
         - หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, CUTEP, UGET ที่ไม่เกิน 2 ปี (ให้นำมาในวันสมัครด้วย) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
         สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาคัดเลือก กองบริหารอัตรากำลัง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0180 ต่อ 2457, 2458 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. และเวลา 13.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com