ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การรถไฟแห่งประเทศไทย คัดปวช.-ป.โท ทุกสาขา 37 อัตรา (ตั้งแต่ 26 ก.พ.- 9 มี.ค.50)  

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเ ลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.วิศวกร 6 ฝ่ายการช่างกล 2 อัตรา
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด.3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
 -วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 -ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกร หรือสูงกว่า
 
 2.วิศวกร 6 ฝ่ายการช่างกล 2 อัตรา
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด.3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
 -วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 -ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกร หรือสูงกว่า
 
 3.พนักงานรถจักร 4 ฝ่ายการช่างกล 15 อัตรา
 -เพศชายและต้องผ่านการเรียน ร.ด.3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
 4.วิศวกร 6 ฝ่ายการช่างโยธา และฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง 5 อัตรา
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด.3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
 -วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิศวกรรมโยธา
 -ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกร หรือสูงกว่า
 
 5.วิศวกร 6 ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม  1 อัตรา
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด.3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
 -วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หรือวุฒิอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
 -ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกร หรือสูงกว่า
 
 6.พนักงานเทคนิค 5 ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 4 อัตรา
 -เพศชายและต้องผ่านการเรียน ร.ด.3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
 
 7.พนักงานการบัญชี 6 ฝ่ายการเงินและการบัญชี 2 อัตรา
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด.3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -วุฒิปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ในสาขาการบัญชี
 
 8.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักนโยบายแผนวิจัยและพัฒนา 4 อัตรา
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด.3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา (ถ้าทำวิทยานิพนธ์ให้นำหลักฐานแนบด้วย)
 -เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่สำเร็จการศึกษา
 
 9.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สำนักผู้ว่าการ 2 อัตรา
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด.3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 -กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี ทางอักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 50 บาท และยื่นใบสมัครได้ที่ สโมสรรถไฟ ชั้น 3 โทร.0-2621-8701 ต่อ 5254 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26  กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2550 ของวันเปิดที่ทำการได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  และมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น)  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com