ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มรภ.เชียงใหม่ รับ ม.3-ป.เอก 44 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เม.ย.50)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบั ติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2550 ประจำปีงบประมาณ 2550 ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 
        1. ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษา
 
        - มีประสบการณ์ในการสอนวิชาพลศึกษาอย่างน้อย 1 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
        2. ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาไทย
 
        - มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทยอย่างน้อย 1 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
        3. ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - ต้องมีวุฒิการศึกษา
 
        - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
        4. ระดับปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาวรรณคดีญี่ปุ่น/การสอนภาษาญี่ปุ่น/สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา/สาขาวิชาญี่ปุ่น 2 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 
        5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
 
        - สามารถเขียนชุดคำสั่งด้วยโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะ web-based โดยเฉพาะภาษา PHP หรือ APS ได้เป็นอย่างดี
 
        - สามารถเขียนชุดคำสั่งด้วยโปรแกรมทำงานในลักษณะ Client-Server โดยเฉพาะภาษา Visual Basic หรือ Visual Fox ได้เป็นอย่างดี
 
        - สามารถติดตั้งดูแลและใช้งานโปรแกรม MySQL, MS.SQL Server หรือ Oracle ได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้คำสั่ง SQL ในแบบมาตรฐานได้
 
        - สามารถติดตั้งใช้งานโปรแกรมและใช้คำสั่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Linux โดยเฉพาะ Linux Debian หรือ Windows 2003 Server อย่างน้อย 1 ระบบปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี
 
        - สามารถติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย (LAN, Wireless Lan) ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการออกแบบระบบโปรแกรมใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กร
 
        - เพศชายหากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 
        - มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน e-Learning สามารถวิเคราะห์ออกแบบบทเรียน (Content) ได้
 
        - สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับตกแต่งภาพกราฟิค, Animation และเขียนโปรแกรม PHP และ JAVA ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ ได้
 
        - สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้
 
        - สามารถติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย (LAN, Wireless Lan) ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการออกแบบระบบโปรแกรมใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กร
 
        - เพศชายหากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
 
        - มีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน e-Learning
 
        - สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับตกแต่งภาพกราฟิค, Animation และเขียนโปรแกรมภาษา PHP และ JAVA ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ ได้ สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้
 
        - สามารถติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย (LAN, Wireless Lan) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการออกแบบระบบโปรแกรมใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กร
 
        - เพศชายหากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        8. นักวิชาการวิจัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยหรือสาขาอื่นที่เรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ สถิติและการวิจัย ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา
 
        - มีความสามารถในการวิจัยทางสังคมการวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่โดยสามารถศึกษา ทดสอบ รวบรวม สังเคราะห์ ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัยได้
 
        - มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
        - มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาสรุปเหตุผลและสามารถจัดทำแผนงานควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
        - มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
 
        - มีความสามารถในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรองรับการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลภาคราชการ และการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 
        9. นักวิชาการสถิติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์/พาณิชยศาสตร์/คณิตศาสตร์/การบัญชี/คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สถิติ/สถิติประยุกต์
 
        - มีความสามารถในการงานสถิติอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
        - มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
        - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความสามารถในการศึกษาและจัดหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
 
        10. นักวิชาการบริหารงานบุคคล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
 
        - มีประสบการณ์ในการทำรายงานเงินเดือนมาก่อนไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        11. นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสถิติ/รัฐประศาสนศาสตร์
 
        - มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
        - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, SPSS และ Internet มีความรู้เรื่องงบประมาณและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
 
        - มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
 
        12. นักวิชาการพัสดุ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การบัญชี นิติศาสตร์ 2 อัตรา
 
        - มีความรู้ทางด้านพัสดุ ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถจัดทำเว็บไซต์ และจัดทำโฮมเพจได้ ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        - ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
        13. นักวิชาการการเงินและพัสดุ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีความรู้ทางด้านพัสดุ ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถจัดทำเว็บไซต์ และจัดทำโฮมเพจได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        14. นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านภาษาอังกฤษ (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 เข้ากรอบโครงสร้าง ลำดับที่ 2 ไม่เข้ากรอบโครงสร้าง) 2 อัตรา
 
        - สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือนตามคุณวุฒิ สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้
 
        15. นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการ สาธารณสุขชุมชน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เน้นทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่เข้ากรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัย)
 
        - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีความสามารถในการจัดอุปกรณ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        16. เจ้าหน้าที่เทคนิค สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักวิทยาการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 อัตรา สำนักส่งเสริมวิชาการ 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา 1 อัตรา
 
        - มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการติดตั้ง Hardware, Software, Network
 
        - สามารถซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ สามารถติดตั้ง แก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในได้
 
        - สามารถติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ได้เป็นอย่างน้อย และ Software ประยุกต์ เช่น Microsoft ได้เป็นอย่างดี
 
        - สามารถเขียนโปรแกรมในลักษณะ Application และสามารถเขียนเว็บไซต์ได้ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 
        17. นักวิชาการชีววิทยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา/จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ
 
        - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 
        - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ สามารถใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการชีววิทยาได้ มีความชำนาญด้านเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ (tissue culture) และได้รับใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        18. เจ้าหน้าที่เทคนิค สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี การเงิน (ไม่เข้ากรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัย)
 
        - มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี (ให้แนบหนังสือรับรองการทำงานมาพร้อมใบสมัคร) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
        - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
        19. เจ้าหน้าที่เทคนิค สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - ต้องมีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 ปี (ให้แนบหนังสือรับรองการทำงานมาพร้อมใบสมัคร)
 
        - ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานโทรทัศน์ ซ่อมแซม โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ และมีความรู้เรื่องการดูแลรักษาลิฟต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        20. เจ้าหน้าที่เทคนิค สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา สาขาก่อสร้าง โลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 อัตรา
 
        - มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงด้านงานไม้ งานปูน และงานอะลูมิเนียม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        21. เจ้าหน้าที่เทคนิค สำเร็จการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา 2 อัตรา
 
        - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
 
        22. เจ้าหน้าที่ธุรการ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา 2 อัตรา
 
        - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
 
        23. พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
 
        - มีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็กและเข้าใจในพัฒนาการของเด็กที่มีความแตกต่างจากเด็กปรกติ
 
        24. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 (ไม่เข้ากรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัย)
 
        - ผู้ที่เคยทำงานด้านงานสวนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        25. พนักงานขับรถ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 จำนวน 3 อัตรา
 
        - ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
        - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
        - เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญงานในหน้าที่ และมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
        - มีความรู้ทางด้านการแก้ไขข้อบกพร่องของรถยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ทั้งดีเซลและเบนซิน ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ดังนี้
 
        1. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
 
        2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ชนิดที่ 2 (บ.2) หรือประเภทการขนส่งประจำทางการขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยเป็นรถขนาดเล็ก และการขนส่งส่วนบุคคลชนิดที่ 2 (ท.2)
 
        26. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (แม่บ้าน) สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 (ไม่เข้ากรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัย)
 
        - มีประสบการณ์ด้านทำความสะอาดงานสำนักงานด้านบริการ หรือดูแลภูมิทัศน์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        27. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนน สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 (ไม่เข้ากรอบโครงสร้างมหา วิทยาลัย) 2 อัตรา
 
        ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก รับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2550
 
        ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ยื่นใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2550 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-15.30 น. พร้อมกรอกข้อความต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ดังนี้
 
        - ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 
        - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาก่อน หรือภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 
        - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
        - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
        - หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
        - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com