ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สนง.คุรุสภา เปิดรับสมัครหลายอัตรา (บัดนี้ถึง 15 พ.ค.50)

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต ่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดั งต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือน
 
         ๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อันดับ คส.๑ อัตราเงินเดือน ๗,๑๑๐ บาท
 
         - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์
 
         - มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
         ๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อันดับ คส.๑ อัตราเงินเดือน ๗,๑๑๐ บาท
 
         - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือวิทยาการจัดการ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
         ๓. ตำแหน่งนักวิชาการ อันดับ คส.๒ จำนวน ๑๐ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
         - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
         ๔. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
         - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการวัดและประเมินผล
 
         - มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
         ๕. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคลปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
         - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารรัฐกิจ
 
         - มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
         ๖. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการอันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
         - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
         ๗. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
         - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา อักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์
 
         - มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
         - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 
         ๘. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารนิเทศปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
         - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ การศึกษา หรือครุศาสตร์ สาขาโสตทัศนศึกษา มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
         ๙. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
         - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
         ๑๐. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
         - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิติศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
         ๑๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สารสนเทศปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
         - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
 การรับสมัครสอบแข่งขัน
 
         กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถยื่นสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
 
         (๑) เข้าเว็บไซต์ http://www.ksp.or.th หรือ http://job.ksp.or.th หัวข้อ "สอบแข่งขันเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา"
 
         (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 
         (๓) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๒ แผ่น หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนำไปพิมพ์ภายหลัง
 
         - ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
         - ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังนี้
 
         ๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑๓๐ บาท ประกอบด้วย
 
         - ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท
 
         - ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท
 
         ๒. ตำแหน่งนักวิชาการ หรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารนิเทศปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน ๒๓๐ บาท ประกอบด้วย
 
         - ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท
 
         - ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท เมื่อสมัครสอบแข่งขันและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
         - ใบสมัครสอบแข่งขันที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เฉพาะผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com