ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ คัดป.ตรีขึ้นไป 5 อัตรา

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มี ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีราย ละเอียดดังนี้
 
 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายคลังข้อมูลดาวเทียม (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 -มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องหลังจบการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 -มีความรู้ ความสามารถในการจัดการดูแลระบบเครือข่ายฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลต่าง ๆ  เช่น Assess, SQL หรือ Oracle
 -มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เนต
 -มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และทักษะในการสื่อสารดี
 
 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติงาน ณ ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยี (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Computer Network Management) ได้ดี
 -สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C, Basic, HTML หรือภาษาใดภาษาหนึ่ง
 -มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 -หากมีความสามารถ หรือประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 1.การติดตั้ง การใช้ชุดคำสั่ง และการใช้งานระบบปฏิบัติการยุนิกซ์ (UNIX)
 
 2.การบริหาร จัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และทักษะในการสื่อสารดี
 
 3.เจ้าหน้าที่เทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านอิเลคทรอนิกส์
 -อายุไม่เกิน 35 ปี
 -มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ หลังจบการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านระบบงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 -มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และทักษะในการสื่อสารดี
 
 4.เจ้าหน้าที่บริหาร (การตลาด) (1 อัตรา)
 -อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือบริหารธุรกิจ
 -หากมีความรู้หรือประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 1.มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
 2.มีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภูมิศาสตร์ หรือการสำรวจข้อมูลระยะไกล
 
 3.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 
 4.มีความสามารถในการใช้ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, Photoshop, Internet เป็นอย่างดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี มีความคล่องแคล่ว และมีทักษะในการสื่อสารดี
 -สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ
 -มีความอดทนในการเจรจาต่อรอง และมีจิตสำนึกในการให้บริการ
 
 5.นักวิเคราะห์ (เชิงธุรกิจ) (1 อัตรา)
 -อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือบริหารธุรกิจ
 -หากมีความรู้หรือประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 1.มีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภูมิศาสตร์ หรือการสำรวจข้อมูลระยะไกล
 
 2.มีความรู้หรือประสบการณ์ในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
 3.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 
 4.มีความสามารถในการใช้ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, Photoshop, Internet เป็นอย่างดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี มีความคล่องแคล่ว และมีทักษะในการสื่อสารดี
 -สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ
 -มีความอดทนในการเจรจาต่อรอง และมีจิตสำนึกในการให้บริการ
 
 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก www.gistda.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com