ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมป่าไม้ คัดปวช.-ป.ตรี 522 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550

กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงา นราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 กองแผนงาน
 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (5 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 3.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านพาณิชยการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 4.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านพาณิชยการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 5.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (5 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครได้ที่ กองแผนงาน กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2550 และยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (42 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
 
 4.เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเกษตรกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 5.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค (11 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
 
 6.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (10 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 7.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (131 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 8.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ (47 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และภาษาต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ
 
 9.เจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานบริการ (6 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเกษตรกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนกลาง กรมป่าไม้ โดยสามารถเลือกสถานที่สมัครได้ 3 แห่ง ดังนี้
 1.ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน 45 อัตรา
 2.ส่วนเพาะชำกล้าไม้ 6 อัตรา
 3.ส่วนปลูกป่าภาครัฐ 200 อัตรา
 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักงานเลขานุการกรม
 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 2.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 3.บุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (4 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 4.นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (5 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย
 
 5.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
 
 6.ช่างศิลป์ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วิจิตรศิลปะ ศิลปประยุกต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์
 
 7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (4 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 
 8.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (6 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ
 
 9.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยศาสตร์
 
 10.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยศาสตร์
 
 11.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักจัดการป่าชุมชน
 1.นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (14 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 2.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 3.เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเกษตรกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 5.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
 
 6.เจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานบริการ (16 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเกษตรกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 7.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (5 อัตรา)
 -วุฒิม.ศ.3/ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักจัดการป่าชุมชน ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักจัดการและควบคุมป่าไม้
 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 2.นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (5 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ (4 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และภาษาต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ
 
 4.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 5.นายช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค (4 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 6.ช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค (27 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 7.ช่างเขียนแผนที่ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างเขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 8.ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า กลุ่มงานบริการ (127 อัตรา)
 -วุฒิม.ศ.3/ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักจัดการและควบคุมป่าไม้ กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 กลุ่มภารกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (6 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 2.เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานเทคนิค (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 3.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพาณิชยการ
 
 4.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพาณิชยการ
 
 5.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (14 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มภารกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น  3  อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (5 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้
 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (8 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 2.นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (8 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 3.นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (4 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ สาขากีฏวิทยา ชีววิทยา หรือเคมี
 
 4.นักวิชาการป่าไม้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (4 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 5.ผู้ช่วยนักวิจัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (15 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางวนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์
 
 6.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค (3 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)   หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 
 7.เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานเทคนิค (12 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 8.ช่างศิลป์ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิจิตรศิลป์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
 9.นายช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
 
 10.ช่างเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิค (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 11.ช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไม้ ช่างยนต์ ช่างกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 12.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานบริการ (46 อัตรา)
 -จ้างจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
 
 13.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (19 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 14.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (13 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 15.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ (8 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 16.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (4 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 17.พนักงานสถิติ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางพาณิชยการ สถิติ สถิติประยุกต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com