ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ม.หอการค้า รับ ป.ตรี-เอก 12 ต.น.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครตำแหน่งงานว่าง ดังนี้
 
          1. ตำแหน่งเลขานุการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
          - เพศชาย/หญิง
 
          - วุฒิการการศึกษาระดับปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียนในระดับดี
 
          - มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet เป็นอย่างดี
 
          - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ดี และมีจิตใจรักงานบริการ (Service-mind)
 
          - หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านเลขานุการผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
          - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
          2. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดกองสารสนเทศ
 
          - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 
          - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 
          - สามารถออกแบบและบริหารฐานข้อมูล (Database Administration) ได้ หากมีประสบการณ์
 
 ใช้งานฐานข้อมูล Oracle หรือ MS SQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
          - สามารถเขียนโปรเเกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ทั้งในลักษณะ Client/Server และ Web Application มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรเเกรม SPSS รุ่น 10 หรือมากกว่าได้
 
          - หากมีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
          - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือยกเว้นการเป็นทหาร
 
          3. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประจำ Office of International
 
          - เพศชาย/หญิง
 
          - วุฒิปริญญาตรี (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี)
 
          - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet เป็นอย่างดี
 
          - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตใจรักงานด้านบริการ (Service-mind)
 
          - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 
          4. Administrative Officer (International Progam)
 
          - Foreigner, Male/Female
 
          - Bachlor s degree in any related field (GPA. 2.50 or at least 1 year experience in this field)
 
       - Able to operate Microsoft Office and service-mind
 
       - Experience in PR function, Marketing Multi-National firm
 
       5. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์
 
          - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 
          - วุฒิปริญญาโท หรือเอก (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30) สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 
          - หากมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และจะคิดตามประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
          - หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 
          6. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวารสาร ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
 
          - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 
          - วุฒิปริญญาโท หรือเอก (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30) ทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ โดยครอบคลุมวิชาทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
 
          - สามารถล้าง อัด ถ่ายภาพนิ่ง และตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิตอลได้
 
          - กรณีมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาค่าประสบการณ์เป็นกรณีพิเศษ
 
          7. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
 
          - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 
          - วุฒิปริญญาโท หรือเอก (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30) ทางนิเทศศาสตร์ หรือนิเทศศิลป์ หรือศิลปกรรม
 
          - ต้องมีความรู้ความสามารถในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หรือรายการวิทยุ-โทรทัศน์ หรือมีทักษะในการออกแบบงานกราฟิคและฉาก หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
          - กรณีมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณา ค่าประสบการณ์เป็นกรณีพิเศษ
 
          8. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
 
          - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 
          - วุฒิปริญญาโท หรือเอก (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30) ทางนิเทศศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีพื้นความรู้ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์โดยตรง
 
          - มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
 
          - กรณีมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณา ค่าประสบการณ์เป็นกรณีพิเศษ
 
          9. ตำแหน่งครูปฏิบัติการ สาขาวิชาวารสาร ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
 
          - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 
          - วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
          - มีความรู้และทักษะด้านการตกแต่งภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Page Maker, PhotoShop และ Illustrator ได้
 
          - หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
 
          10. ตำแหน่งครูปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
 
          - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 
          - วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสาร ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
          - ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นอย่างดี
 
          - ต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Window XP หรือโปรแกรมทางด้านงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หากมีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
          11. ตำแหน่งครูปฏิบัติการ สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์
 
          - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 
          - วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ หรือการโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้ง Macintosh และ PC
 
          - มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรมทางด้านงานตัดต่อ เช่น Premier, Aficr Effect, Final Cut Pro เป็นต้น หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
          12. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำกองการเงิน
 
          - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
 
          - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน หรือการบัญชี
 
          - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ มีผู้ค้ำประกันการทำงาน
 
          - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 หลักฐานการสมัครสำหรับทุกตำแหน่ง
 
          1. หลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่า (Transcript และใบปริญญาบัตร) ฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
          2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
 
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 
          4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 
          5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
          6. สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร
 
          ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือส่งหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ หรืออีเมลตามรายละเอียดที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 1 ชั้น 1 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2697-6031-4 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. E-mail : recruitment@utcc.ac.th Website : www.utcc.ac.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com