ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อสมท รับสมัครบุคคลหลายอัตรา (บัดนี้ถึง 31 พ.ค.50)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดัง นี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
         1. ตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์
 
         - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน การตลาด การบริหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ และมีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุนเป็นอย่างดี
 
         - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน โดยสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศ และเขียนรายงานภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ ปี 5
 
         2. ตำแหน่งผู้สื่อข่าว
 
         - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 
         - อายุไม่เกิน 35 ปี
 
         - มีประสบการณ์ในงานผู้สื่อข่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ในการทำข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวอาชญากรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ ปี 5
 
         3. ตำแหน่งช่างภาพ
 
         - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
         - ถ้ามีประสบการณ์ในงานด้านการถ่ายภาพข่าวโทรทัศน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ ปี 5
 
         4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ข่าว
 
         - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชยการ
 
         - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
 
         - มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้คล่อง มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
         - สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (ผลัดละ 8 ชั่วโมง) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ ปี 5
 
         5. ตำแหน่งผู้เรียบเรียงข่าว (ข่าวต่างประเทศ)
 
         - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 45 ปี
 
         - มีประสบการณ์ในการแปลและเรียบเรียงข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
         - สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดีเยี่ยม มีความรอบรู้ด้านข่าวในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้โดยไม่มีเงื่อนไข มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
         - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ ปี 5
 
         6. ตำแหน่งผู้สื่อข่าว (ข่าวต่างประเทศ)
 
         - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 
         - อายุไม่เกิน 40 ปี
 
         - สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน และรายงานข่าวเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 
         - มีความรอบรู้ด้านข่าวในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี
 
         - สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้โดยไม่มีเงื่อนไข มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
         - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ ปี 5
 
         7. ตำแหน่ง Producer สถานีโทรทัศน์ MODERNINE TV
 
         - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 
         - อายุไม่เกิน 40 ปี
 
         - มีประสบการณ์ทำงานด้านสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ มีความสามารถและความรับผิดชอบในการกำหนดแนวคิดและเนื้อหาของรายการ การวางแผน การออกแบบนำเสนอชิ้นงาน ประเมินงบประมาณ การควบคุม การผลิตรายการโทรทัศน์ตลอดจนการบริหารงานบุคคล บริหารค่าใช้จ่ายในการผลิต และการจัดการในการผลิตรายการทั่วไป
 
         - มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
         - สามารถทำงานในภาวะความกดดันสูงได้ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ ปี 5
 
         8. ตำแหน่ง Creative สถานีโทรทัศน์ MODERNINE TV
 
         - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 
         - อายุไม่เกิน 40 ปี
 
         - มีประสบการณ์ทำงานด้านสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
 
         - มีความสามารถในการออกแบบรูปแบบรายการและเขียนบท (Script) รายการได้ดี
 
         - มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์
 
         - มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ดีและรวดเร็ว
 
         - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
         - มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานในภาวะความกดดันสูงได้
 
         - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ ปี 5
 
         9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตัดต่อ สถานีโทรทัศน์ MODERNINE TV
 
         - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อายุไม่เกิน 35 ปี
 
         - มีความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่อ ลำดับภาพ และประกอบเสียง
 
         - มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการตัดต่อ ลำดับภาพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
 
         - มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์การตัดต่อ ทั้งระบบ Linier และ Non Linier
 
         - มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี แก้ปัญหาเครื่องมือ และปัญหากระบวนการตัดต่อได้
 
         - สามารถสร้างสรรค์งานกราฟิค และพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษพื้นฐานได้
 
         - มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคพิเศษประกอบภาพและเสียง
 
         - มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมการตัดต่อได้หลากหลายโปรแกรม
 
         - มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
         - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ ปี 5
 
         10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กล้องโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ MODERNINE TV
 
         - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
         - อายุไม่เกิน 35 ปี
 
         - มีประสบการณ์ในการทำงานถ่ายภาพ
 
         - มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ทั้งภายในและนอกสถานที่
 
         - มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพได้หลากหลายประเภท
 
         - มีความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพให้ได้มุมมองที่แปลกใหม่และมีคุณภาพ น่าสนใจ
 
         - สามารถทำงานในภาวะความกดดันสูงได้
 
         - มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
         - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ ปี 5
 
         11. ตำแหน่งผู้ช่วยการผลิตรายการ (ผู้ประสานงาน) สถานีโทรทัศน์ MODERNINE TV
 
         - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 
         - อายุไม่เกิน 35 ปี มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ
 
         - มีความสามารถในการสืบค้นจัดหาข้อมูลสำหรับการผลิตรายการแต่ละรายการ
 
         - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
         - มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
         - สามารถทำงานในภาวะความกดดันสูงได้
 
         - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ ปี 5
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
         ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการรับสมัครมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ มหานคร 10310 (วงเล็บมุมซองว่า สมัครงานตำแหน่ง ...) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 ดูรายละเอียดได้ที่ www.mcot.net
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com