ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ปตท. รับวุฒิปริญญาตรี-โท 10 ตำแหน่ง

ปตท.ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับบุคลา กรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ ปตท. จึงให้ความสำคัญต่อบ ุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ได้เปิดรับสมัครบุคลากร ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
          1. นักวิจัย
 
          - วุฒิปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์เคมี เคมีอินทรีย์
 
          - อายุไม่เกิน 25 ปี
 
          2. วิศวกร
 
          - วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.50 จากสถาบันของรัฐ
 
          - สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
 
          - เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 25 ปี
 
          3. พนักงานควบคุมคุณภาพ
 
          - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค หรือปิโตรเคมี
 
          - เพศชาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
          - อายุไม่เกิน 30 ปี
 
          - มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี
 
          - สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
          - สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานวิจัยได้
 
          - มีปฏิภาณไหวพริบดี
 
          - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และสามารถ ขับรถยนต์ได้
 
          4. นักการเงิน
 
          - วุฒิปริญญาโท ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
          - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
          5. นักบัญชี พนักงานตรวจสอบ
 
          - วุฒิปริญญาตรี/โท ทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 
          - อายุไม่เกิน 30 ปี
 
          - เพศชาย สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2537-2627
 
          6. วิศวกร
 
          - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องมือวัดและระบบควบคุม เครื่องกล เคมี อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ โยธา สารสนเทศ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์/วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 
          - เพศชาย
 
          - อายุไม่เกิน 30 ปี
 
          - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
          - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน
 
          - สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 
          - สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
          - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้ และสามารถขับรถยนต์ได้
 
          7. พนักงานบริหารความปลอดภัย
 
          - วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 
          - เพศชาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
          - อายุไม่เกิน 25 ปี
 
          - สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 
          8. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 
          - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี เคมี อุตสาหการ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค และวุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรี/โท เศรษฐศาสตร์
 
          - ไม่จำกัดเพศ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
          - อายุไม่เกิน 30 ปี
 
          9. นิติกร
 
          - วุฒิปริญญาโท ด้าน International Laws
 
          - เพศชาย สามารถอ่าน เขียน ฟัง และสนทนาภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 
          - อายุไม่เกิน 30 ปี
 
          10. พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม
 
          - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโท ทางบริหาร เศรษฐศาสตร์
 
          - อายุไม่เกิน 30 ปี
 
          - เพศชาย สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 
          ผู้สมัครที่จะมีสิทธิสอบข้อเขียนกับ ปตท.จะต้องมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นของ ปตท. ดังนี้
 
 ระดับ ปวส./อนุปริญญา
 
          - ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา จากสถาบันของรัฐ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา จากสถาบันของเอกชน จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
 
 ระดับปริญญาตรี
 
          - ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL และมีเกรดเฉลี่ยสะสมจาก
 
          - สถาบันของรัฐ 2.50 ขึ้นไป
 
          - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2.70 ขึ้นไป
 
          - สถาบันของเอกชน 3.00 ขึ้นไป
 
          ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ (นอกเหนือจากวิศวกรรมศาสตร์) จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL และมีเกรดเฉลี่ยสะสมจาก
 
          - สถาบันของรัฐ 2.70 ขึ้นไป
 
          - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2.70 ขึ้นไป
 
          - สถาบันของเอกชน 3.00 ขึ้นไป
 
 หมายเหตุ
 
          1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับตั้งแต่วันที่ลงไว้ในใบแจ้งผลคะแนน)
 
          2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษที่เป็น TOEFL ทาง ปตท.จะเทียบให้เป็น TOEIC
 
 ระดับปริญญาโท
 
          ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ ปตท.ด้วย
 
          - ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
 
          - ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
 
          - ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่น ๆ ใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป
 
 หมายเหตุ
 
          1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษอายุไม่เกิน 2 ปี (นับตั้งแต่วันที่ลงไว้ในใบแจ้งผลคะแนน)
 
          2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษที่เป็น TOEFL ทาง ปตท.จะเทียบให้เป็น TOEIC
 
 ระดับปริญญาเอก
 
          ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของ ปตท.ด้วย ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้างต้นเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิเข้าสอบข้อเขียนกับ ปตท. สำหรับผู้ที่สอบข้อเขียนกับ ปตท.แล้ว ปตท. จะแจ้งผลสอบให้ทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้สมัครกรอกไว้ในระบบเมื่อ ปตท.มีอัตราสรรหาที่ตรงกับวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ทาง ปตท.จะติดต่อกลับทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้สมัครกรอกไว้ในระบบ โดยผู้สมัครจะต้องมีผลสอบข้อเขียน และผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ของ ปตท.เท่านั้น
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสรรหาและข้อมูลบุคคล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2537-2627 และ 0-2537-1974 หรือกรอกใบสมัครผ่านทาง www.pttplc.com
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com