ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คัดม.3-ปริญญาตรี 142 อัตรา (ตั้งแต่14-22 พ.ค.50)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ ัดจ้างเป็นพนักงานราชการประ เภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 1.นักพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาสังคม (8 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 3.นักสังคมพัฒนาสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 1 จังหวัดกระบี่ (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 4.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 5.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 6.นักพฝัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 5 จังหวัดขอนแก่น (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 7.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 5 จังหวัดขอนแก่น (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 8.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 6 จังหวัดจันทบุรี (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 9.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนา หน่วยที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 10.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 9 จังหวัดชัยนาท (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 11.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 12.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 11 จังหวัดชุมพร (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 13.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 14 จังหวัดตรัง (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 14.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 15 จังหวัดตราด (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 15.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 16 จังหวัดตาก (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 16.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 19 จังหวัดนครพนม (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 17.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 20 จังหวัดนครราชสีมา (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 18.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 20 จังหวัดนครราชสีมา (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 19.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมราช (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 20.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 22 จังหวัดนครสวรรค์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 21.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 24 จังหวัดนราธิวาส (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 22.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 25 จังหวัดน่าน (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 23.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 24.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 28 จังหวัดนราธิวาส (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 25.นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 จังหวัดปราจีนบุรี (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 26.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 30 จังหวัดปัตตานี (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 27.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 31 จังหวัดพะเยา (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 28.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 29.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 33 จังหวัดพังงา (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 30.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 34 จังหวัดพัทลุง (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 31.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 32.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 36 จังหวัดพิษณุโลก (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 33.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 39 จังหวัดแพร่ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 34.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 40 จังหวัดภูเก็ต (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 35.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 41 จังหวัดมหาสารคาม (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 36.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 37.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 44 จังหวัดยโสธร (1อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 38.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 45 จังหวัดยะลา (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 39.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 46 จังหวัดร้อยเอ็ด (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 40.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 47 จังหวัดระนอง (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 41.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 48 จังหวัดระยอง (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 42.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 50 จังหวัดลพบุรี (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 43.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 51 จังหวัดลำปาง (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 44.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 52 จังหวัดลำพูน (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 45.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 53 จังหวัดเลย (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 46.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 54 จังหวัดศรีสะเกษ (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 47.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 48.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 56 จังหวัดสงขลา (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 49.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 57 จังหวัดสตูล (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 50.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 60 จังหวัดสมุทรสาคร (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 51.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 61 จังหวัดสระแก้ว (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 52.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 62 จังหวัดสระบุรี (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 53.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บุรี (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 54.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 55.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 65 จังหวัดสุพรรณบุรี (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 56.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 66 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 57.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 67 จังหวัดสุรินทร์ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 58.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 68 จังหวัดหนองคาย (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 59.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 69 จังหวัดหนองบัวลำภู (1 อัตรา)
 -วุฒิญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้    ทางสังคมศาสตร์    หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 60.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 70 จังหวัดอ่างทอง (2 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 61.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 71 จังหวัดอุดรธานี (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 62.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 72 จังหวัดอุตรดิตถ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 63.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 73 จังหวัดอุทัยธานี (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 64.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ทางสังคมศาสตร์   หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 65.นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 75 จังหวัดอำนาจเจริญ (2 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางสังคมศาสตร์  หรือทางสาขาที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 กลุ่มงานเทคนิค
 
 66.พนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาสังคม (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์   หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว
 
 67.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักพัฒนาสังคม (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พา ณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชขีพ 2) ทางพาณิชยการ
 
 68.พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 17 จังหวัดนครนายก (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์   หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว
 
 69.พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 18 จังหวัดนครปฐม (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์   หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว
 
 70.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 19 จังหวัดนครพนม (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พา ณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชขีพ 2) ทางพาณิชยการ
 
 71.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 24 จังหวัดนราธิวาส (1 อัตรา) -วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พา ณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชขีพ 2) ทางพาณิชยการ
 
 72.พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์   หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว
 
 73.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 40 จังหวัดภูเก็ต (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พา ณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชขีพ 2) ทางพาณิชยการ
 
 74.พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 44 จังหวัดยโสธร (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้    และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม เครื่อง  คอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึก ษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว
 
 75.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 45 จังหวัดยะลา (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พา ณิชย การ เลขานุการ หรือได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) ทางพาณิชยการ
 
 76.พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 49 จังหวัดราชบุรี (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้    และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม เครื่อง  คอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึก ษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว
 
 77.พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 60 จังหวัดสมุทรสาคร (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้    และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม เครื่อง  คอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึก ษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว
 กลุ่มงานบริการ
 
 78.เจ้าพนักงานธุรการ สำนักพัฒนาสังคม (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับ อนุปริญญา  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อ จากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 
 79.เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักพัฒนาสังคม (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบเท่าทางพาณิชยการ  เลขานุการ  
 -มีความรู้ ความสามารถในงานธุรการและงานสารบรรณ
 
 80.ครูช่วยสอนชาวเขา ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงราย (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ  (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึก ษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีความรู้ ความสามารถ และความชำนานญใรหน้าที่เป็น อย่างดี
 
 81.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 28 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าทางพาณิชยการ เลขานุการ
 -มีความรู้ ความสามารถในงานธุรการและงานสารบรรณ
 
 82.ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒยาสังคม หน่วยที่ 31 จังหวัดพะเยา 1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ  (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึก ษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีความรู้ ความสามารถ และความชำนานญใรหน้าที่เป็น อย่างดี
 
 83.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 57 จังหวัดสตูล (3 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าทางพณิชยการ  เลขานุการ  และมีความรู้ ความสามารถใน งานธุรการและงานสารบรรณ
 
 84.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าทางพณิชยการ  เลขานุการ  และมีความรู้ ความสามารถใน งานธุรการและงานสารบรรณ
 
 85.เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์นี้พัฒนาสังคม หน่วยที่ 71 จังหวัดอุดรธานี (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าทางพณิชยการ  เลขานุการ  และมีควารู้  ความสามารถใน งานธุรการและงานสารบรรณ
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤษ ภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com