ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรุงไทยธุรกิจ รับประถม-ป.โท 510 อัตรา

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KGS) เป็นบริษัทในเครือของธ นาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขน ทรัพย์สินด้านรักษาความปลอดภัย และด้านบริการต่าง ๆ ให้แก่ธนาค ารกรุงไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เนื่องจากในขณะนี้ทางบริษัท กำลังมีการขายการให้บริการแก่ธนาคารต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทางบริษัท จึงมีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
        1. พนักงานตรวจสอบภายใน 4 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือการสอบบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        2. หัวหน้างานด้านทำความสะอาด 2 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 
        - วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีประสบการณ์ด้านทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์จากโรงแรม 5 ดาว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        - มีความรู้ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์การใช้น้ำยาทำความสะอาด สามารถใช้ MS Office ได้
 
        - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ในบางครั้งคราว
 
        3. หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยี, บัญชี, การบริหาร, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านบริหารงาน 1-2 ปี
 
        4. เลขานุการ
 
        - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
        - มีความรู้ด้านระบบการจัดเก็บเอกสาร และการบันทึกการประชุม สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        5. เจ้าหน้าที่ Technical Support 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และระบบ Windows, LAN, Networks
 
        - สามารถติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ หากมีประสบการณ์ในเรื่องการควบคุมเครื่องพิมพ์ (Printer) ขนาดใหญ่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
        6. เจ้าหน้าที่ Programmer 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ ใช้ภาษา PHP, JAVA, VB, Visual Studio.net เป็นต้น
 
        - หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web-base Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
        - มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
        7. พนักงานขนส่งทรัพย์สิน 100 อัตรา
 
        - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 
        - วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 
        - ขับรถคล่องและมีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่มีประวัติอาชญากรรม/ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
        8. พนักงานเดินเอกสาร 100 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี
 
        - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 
        9. พนักงานรักษาความปลอดภัย 100 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี
 
        - วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป ไม่มีประวัติอาชญา กรรม/ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 
        10. พนักงานทำความสะอาด 100 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-40 ปี
 
        - วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 
        11. พนักงานบริการลูกค้า 100 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-28 ปี
 
        - วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถ พิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
        - มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว น้ำเสียงไพเราะสุภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 
        - สามารถทำงานเป็นกะ หรือตามเวลาที่กำหนดได้ หากมีประสบการณ์ด้านงาน CallCenter ทั้ง Inbound และ Outbound (Telemarketing) มาก่อน หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
        ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการกรุงไทยผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และ Web Chat รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการของธนาคาร
 
 สถานที่ทำงาน
 
        ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชั้น 4-5 เลขที่ 230 ถ.หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
 
        ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและสนใจเข้าทำงานกับบริษัทติดต่อขอสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติการทำงานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงวัดทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-791-9863-9864 หรือ  www.kgs.co.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com