ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คัดม.3-ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบั ติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 คณะศิลปศาสตร์
 1.อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกำลังทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในภาคการศึกษาสุดท้าย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics) โดยได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ และเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกทางด้านวากยสัมพันธ์ (Syntax) ที่เน้นทฤษฎีสมัยใหม่ เช่น Cognitive Grammar, Government & Binding Theory, Minimalist และ Lexical Functionaal Grammar เป็นต้น โดยมีระดับผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
 -วุฒิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
 -วุฒิปริญญาโท ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5
 -จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2550
 
 2.อาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา (พนักงานมหาวิทยาลัย) (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทางด้านจิตวิทยา โดยมีระดับผลการศึกษาดังต่อไปนี้
 หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
 -เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านจิตวิทยา ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
 -จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
 หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านจิตวิทยา ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
 -วุฒิปริญญาโท ทางด้านจิตวิทยา ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5
 -จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
 ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2550
 หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ในกรณี ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำเพื่อการสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ)
 
 3.นักวิจัย (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่จำกัดสาขาวิชา โดยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยสะสม เน้นความเชี่ยวชาญในสาขาต่อไปนี้เป็นพิเศษ
 -วัฒนธรรมร่วมสมัย
 -องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย
 -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยแขนงต่าง ๆ
 -มีประสบการณ์ในการทำวิจัย โดยอาจจะเคยเป็นผู้ช่วยวิจัย หรือมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีผลงานทางวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลงานของผู้สมัครมาแสดงประกอบ
 ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2550
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2613-2604, 0-2613-2645, 0-2613-2646 ในวันและเวลาราชการ
 คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน
 
 4.นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างคณะฯ) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel
 -มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก
 -หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5.พนักงานขัยรถยนต์ (ลูกจ้างคณะฯ) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 -รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 -หากมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2613-2703 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.jc.tu.ac.th  

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com