ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บมจ.การบินไทย รับพนักงาน 608 อัตรา

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเ ข้าเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.ช่างฝึกหัด (DT/01) (55 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
 -วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างกล ทุกสาขา หรือเทียบเท่า และสาขาเคมี
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 270 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 -สามารถทำงานเป็นผลัดได้
 -สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง
 
 2.ช่างฝึกหัด (DT/02) (45 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
 -วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างศิลป์ ช่างเทคนิคการผลิต
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 270 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 -สามารถทำงานเป็นผลัดได้
 -สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง
 
 3.ช่างฝึกหัด (DT/03) (51 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
 -วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 270 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 -สามารถทำงานเป็นผลัดได้
 -สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง
 
 4.ช่างฝึกหัด (DT/04) (58 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
 -วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอากาศยานจากเหล่าทัพ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน ช่างยานยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเครื่องวัดประกอบการบิน
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 350 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถทำงานเป็นผลัดได้
 -สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง
 
 5.ช่างฝึกหัด (DT/05) (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
 -วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกล
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 350 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง
 
 6.วิศวกรฝึกหัด (DT/06) (16 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อากาศยาน คอมพิวเตอร์ สื่อสาร อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง www.thaiairways.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ทั้งนี้จะต้อง print ใบสมัครที่กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเรียบร้อยแล้วจากระบบ พร้อมนำเอกสารประกอบการสมัครงานฉบับจริงพร้อมสำเนามายื่นกับทางบริษัทด้วยตนเองเท่านั้นระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 3 ชั้นล่าง (ห้องรับสมัครงาน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 
 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (382 อัตรา)
 ผู้สมัครหญิง
 -สัญชาติไทย สถานภาพโสด
 -อายุ 26 ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นไป)
 -ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูง
 -สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ด้วย
 ผู้สมัครชาย
 -สัญชาติไทย สถานภาพโสด
 -อายุ 28 ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นไป)
 -ความสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูง
 -สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ด้วย
 คุณสมบัติอื่น ๆ
 -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย
 -ผ่านการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 500 คะแนนขึ้นไป สำหรับ Paper-based Test หรือ 173 คะแนนขึ้นไป สำหรับ Computer-based Test หรือ International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 -มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษด้วยโดยเฉพาะภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน ญี่ปุ่น และสเปน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 -สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่สวมแว่นสายตา
 -มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และรักงานบริการ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 -มีบุคลิกภาพดีและเหมาะสมในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน www.thaiair.com ในตำแหน่ง Cabin Attendant ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2550  
 
 กองบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 3 ชั้นล่าง (ห้องรับสมัครงาน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล    จตุจักร    กรุงเทพมหานคร    10900  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com