ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานถึง 14กันยายน50

สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยมี รายละเอียดดังนี้
 
 สำนักนโยบายและแผน
 1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 (2 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ทางสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การบริหาร และการวิจัย
 -มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการ หรือการจัดทำแผนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และ Internet ได้ดี
 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุ 21-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และ Internet ได้ดี
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 -ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สำนักงานคลัง
 3.นิติกร 3 (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุ 21-30 ปี ถ้าเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และ Internet ได้ดี
 4.นักการภารโรง (2 อัตรา)
 ประจำที่ฝ่ายเลขานุการกิจ สำนักงานบริหาร (1 อัตรา)
 ประจำที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)-มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
 สำนักงานจัดหารายได้
 5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการเงินและบัญชี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้ดี
 -การค้ำประกัน (ใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 6.ทีมพยาบาล ทีมละ 2-5 คน ไปปฏิบัติงานดูแลด้านสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุผู้เข้าพักอาศัย ประจำอาคารสวางคนิเวศ สมุทรปราการ
 -เพศหญิง
 -วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า
 ตำแหน่งที่ 1-6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2550
 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
 7.พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุ 21-35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นกองหนุน -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -เคยผ่านงานด้านการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ออกแบบ ติดตั้ง และบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบและปรับปรุง WEBSITE
 8.พนักงานธุรการ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุ 21-35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นกองหนุน -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการพูดและเขียนเป็นอย่างดี
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 โทร.0-2256-4078 ต่อ 14-5 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่
 9.เภสัชกร 3 ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์ และน้ำยา (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 -ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 -สำเร็จการศึกษาระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต
 ตำแหน่งที่ 7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 -ตำแหน่งที่ 1 เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท
 -ตำแหน่งที่ 2, 3 และ 7 เสียค่าธรรมเนียม 40 บาท
 -ตำแหน่งที่ 4 และ 5 เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท
 -ตำแหน่งที่ 6 เสียค่าธรรมเนียมทีมละ 100 บาท
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตึกจิรกิติ ชั้นล่าง ถนนพระราม 4 โทร.0-2256-4054 และ 0-2256-4058 ในวันและเวลาราชการ
 ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตึกจิรกิติ ชั้นล่าง ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ : 0-2256-4054

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com