ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คัดม.6-ป.โท 34 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑต วิทยาเขตพัฒนาการ มีความประสงค์จะรับสมัค รบุคลากร เพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 1.อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมปฐพี)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 1 ปี ด้านวิศวกรรมปฐพี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชาได้
 
 2.อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมแหล่งน้ำ)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ มีประสบการณ์ในการสอนด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำอย่างน้อย 1 ปี ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ (ถ้ามี)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชาได้
 
 3.อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 -มีประสบการณ์ด้านงานสอนอย่างน้อย 1 ปี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ถ้ามี)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชาได้
 
 4.อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -มีประสบการณ์ในการสนอย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชา และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 5.อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 -มีประสบการณ์ในการสอนและการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 -มีความสามารถในการทำงานวิจัยในสาขาวิขา
 คณะบริหารธุรกิจ
 
 6.อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (2 อัตรา)
 -มีประสบการณ์ด้านงานสอนอย่างน้อย 1 ปี ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ถ้ามี)
 
 7.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านงานสอน หรือการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการจัดการทรัพยากรมนุาย์ หรือการบริหารงานบุคคล (ถ้ามี)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชาได้
 
 8.อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านงานสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3-5 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชาได้
 
 9.อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านงานสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชาได้
 
 10.อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Aviation Management / Airline Management / Transportation Management หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านงานสอนอย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชาได้
 
 11.อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน (สอนภาษาอังกฤษ) (หลายอัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาทีเกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านงานสอนอย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
 -สามารถสอนภาษาอังกฤษในธุรกิจการบิน
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชาได้
 
 12.เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (วิทยาเขตร่มเกล้า) (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-28 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุริจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ
 -มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสามารถให้บริการข้อมูลการศึกษาแก่สาขาวิชาต่าง ๆ ได้
 
 คณะนิเทศศาสตร์
 13.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณา (2 อัตรา)
 
 14.อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-50 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 -มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 3 ปี ด้านวิทยุโทรทัศน์ / วารสารสนเทศ / ภาพยนตร์
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชาได้
 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
 15.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการดูแลระบบ
 -สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 16.Programmer (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการเขียนและออกแบบโปรแกรม
 -สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 17.เจ้าหน้าที่ Netwotk Research and Development
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้าน Network
 -มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านโปรแกรม LINUX
 -สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 18.เจ้าหน้าที่ Internet ประจำเขตร่มเกล้า (2 อัตรา)
 -เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
 -สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 กองประชาสัมพันธ์
 19.เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)-อนุปริญญา สาขาศิลปะประยุกต์
 -มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการออกแบบ (ถ้ามี)
 -สามารถใช้อคมพิวเตอร์โปรแกรม CorelDraw หรือโปรแกรมกราฟิคที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบงานศิลป์ต่าง ๆ
 
 20.เจ้าหน้าที่ธุรการ
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-28 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)-อนุปริญญา สาขาพาณิชยการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ศูนย์สอบ TOEFL
 21.เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ TOEFL (วิทยาเขตร่มเกล้า)
 -เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 -มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 -มีความรับผิดชอบสูง ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ศูนย์ e-Learning
 22.เจ้าหน้าที่ Graphic Designer
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Microsoft Office, Illustrator, Adobe Premiere
 
 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
 23.เจ้าหน้าที่เทคนิค
 -เพศชาย อายุระหว่าง 20-28 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 -สามารถดูแล บำรุง รักษา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถจัดทำสื่อวีดิทัศน์ได้
 -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 สำนักบรรณสาร
 24.Programmer
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการเขียนและออกแบบโปรแกรม
 -สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 25.เจ้าหน้าที่
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-28 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 -มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 ศูนย์กีฬา วิทยาเขตร่มเกล้า
 26.เจ้าหน้าที่ Fitness Center
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ด้านพลศึกษา
 -มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกายประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
 -มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง มีความรับผิดชอบสูง
 -มีทักษะในการสื่อสาร ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 -เขียนและใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 -มีประสบการณ์ด้าน Fitness Center หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 
 27.เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ด้านพลศึกษา
 -มีทักษะด้านกีฬาว่ายน้ำในระดับดีมาก ผ่านการอบรมเรื่อง Life Guard หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 -มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง มีความรับผิดชอบสูง
 -มีทักษะในการสื่อสาร ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 -เขียนและใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 -มีประสบการณ์การดูแลสระว่ายน้ำอย่างน้อย 1 ปี
 
 28.เจ้าหน้าที่ดูแลงานโบว์ลิ่ง
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านพลศึกษา หรือด้านอื่น ๆ
 -สามารถดูแลและควบคุมลานโบว์ลิ่ง มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง
 -มีความรับผิดชอบสูง
 -มีทักษะในการสื่อสาร ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 -เขียนและใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 -มีประสบการณ์ด้านการดูแลลานโบว์ลิ่งอย่างน้อย 1-2 ปี
 
 29.เจ้าหน้าที่ดูแลลานกีฬากลางแจ้ง และลานกีฬาในร่ม
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ด้านพลศึกษา
 -มีสุขภาพดี ร่างหายแข็งแรง
 -มีความรับผิดชอบสูง
 -มีทักษะในการสื่อสาร ชอบดารเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 -เขียนและใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 -มีประสบการณ์ด้านลานกีฬากลางแจ้ง และลานกีฬาในร่ม หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 
 หอพักวิทยาเขตร่มเกล้า
 30.เจ้าหน้าที่ประจำชั้น
 -เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 -สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปรกติได้
 -มีทักษะในการสื่อสาร มีความรับผิดชอบ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 31.พนักงานขับรถบัสใหญ่ (2 อัตรา)
 -เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 -มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 3 และมีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งทางบกอย่างน้อย 3 ปี
 -มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความรับผิดชอบ
 -มีทักษะในการสื่อสาร
 -มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
 32.พนักงานขับรถแวน (2 อัตรา)
 -เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 -มีประสบการณ์ด้านการขับรถตู้ หรือรถปิกอัพอย่างน้อย 3 ปี
 -มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความรับผิดชอบ
 -มีทักษะในการสื่อสาร
 -มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
 กองอาคารสถนที่
 33.แม่บ้านประจำวิทยาเขตพัฒนาการ (7 อัตรา)
 
 34.แม่บ้านประจำวิทยาเขตร่มเกล้า (7 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี
 -สามารถอ่านออกและเขียนได้
 -มีทักษะในการสื่อสาร และมีใจรักงานบริการ
 -สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
 -มีที่พักบริเวณถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง และบริเวณใกล้เคียง
 -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ผู้สนใจสามารถ.สมัครได้ที่ สำนักงานบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เลขที่ 1761 ถนนพัฒฬนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.0-2320-2777 ต่อ 1144, 1160 E-mail : personnel@kbu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com