ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.ภูเก็ต รับครูช่วยสอน/ผู้ช่วย 70 อัตรา...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาแ ละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษา ศา สนา และวัฒนธรรม และครูอัตราจ้าง กรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้อง สอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สั งกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.ครูช่วยสอนภาษาไทย (5 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาภาษาไทย หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 2.ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์ (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 3.ครูช่วยสอนภาษาอังกฤษ (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 4.ครูช่วยสอนศิลปศึกษา (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาศิลปศึกษาหรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 5.ครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 6.ครูช่วยสอนวิทย์ - ทั่วไป (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาวิทย์ – ทั่วไป หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 7.ครูช่วยสอนวิทย์ - ฟิสิกส์ (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาวิทย์ – ฟิสิกส์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 8. ครูช่วยสอนวิทย์ – เคมี ( 2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาวิทย์ - เคมี หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 9.ครูช่วยสอนสังคมศึกษา (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศึกษาหรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 10.ครูช่วยสอนแนะแนว (จิตวิทยา) (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาแนะแนว (จิตวิทยา) หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 11.ครูช่วยสอนพลศึกษา (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 12.ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 13.ครูช่วยสอนอุตสาหกรรมศิลป์ (1 อัตรา
 - สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 -ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง/ครูช่วยสอนที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ตมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ผู้ผ่านการเลือกสรรให้บรรจุแต่งตั้งทำสัญญาจ้าง 1 ปี
 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2550)
 ครูอัตราจ้าง กรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
 
 14.ครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 15.ครูผู้ช่วย วิชาเอกพัฒนาชุมชน (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกพัฒนาชุมชน หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 16.ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทย์- ชีววิทยา (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกวิทย์- ชีววิทยา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 17.ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกพลศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 18.ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรี (4 อัตรา)
 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกดนตรี หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 19.ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกนาฎศิลป์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 20.ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 21.ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย (5 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 22.ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 23.ครูผู้ช่วย วิชาเอกธุรกิจศึกษา (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 24.ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทย์ - ทั่วไป (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกวิทย์ - ทั่วไป หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 25.ครูผู้ช่วย วิชาเอกบริหารธุรกิจ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา วิชาเอกบริหารธุรกิจ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 26.ครูผู้ช่วย วิชาเอกคหกรรม (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกคหกรรม หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 27.ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 28.ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทย์ - ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกวิทย์ - ฟิสิกส์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 29.ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
 30.ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กรณีพิเศษ
 1.ดำรงตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ซึ่งจัดจ้างโดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได้ของท้องถิ่น ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 และ
 2.ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง ซึ่งปฏิบัติการสอนในสังกัดโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต หรือโรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) หรือโรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และ
 3.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ และ
 4.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู และ
 5.ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ75 และต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ ก.ท. กำหนด และ
 6.ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว
 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-31 ตุลาคม 2550)
 
 ผู้ที่สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้นล่าง)  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com