ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ทีมงาน


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บมจ. กสท โทรคมนาคม รับสมัครพนักงาน ถึง  8 ก.พ.

บมจ. กสท โทรคมนาคม ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บร ิษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT TELECOM) มีความประสงค์ รับสมัครผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดั งนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.วิศวกรระบบ CCTV (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดสาขาวิชา หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งระบบ CCTV หรือระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านระบบ LAN และเครือข่าย
 -สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ตามความจำเป็น
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 
 2.Network Administrator (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญต่ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านระบบเครือข่าย
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดีด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีประสบการณ์ในการติดตั้งและ Configure อุปกรณ์ Router และ Firewall เป็นอย่างน้อย
 -ถ้ามี Certificate ด้าน Network หรือ IT หรือ Security จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 
 3.Network and Security Solution Engineer (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญต่ออุปกรณ์ และการออกแบบระบบเครือข่ายด้าน IT Security
 -มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญด้านระบบเครือข่าย
 -มีความรู้กว้างขวางในอุปกรณ์ด้านเครือข่าย IT Security หลากหลายยี่ห้อ เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Microsoft และ Linux/Unix
 -หากมีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง หรือดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -หากมี Certificate ด้าน Network หรือ ระบบปฏิบัติการ หรือ Security จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ และการตอบคำถาม รวมถึงการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 
 4.Product Development Specialist (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญต่ออุปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านระบบเครือข่าย
 -มีความรู้กว้างขวางในอุปกรณ์ด้านเครือข่าย Security และ IT ต่าง ๆ เป็นอย่างดีหลากหลายยี่ห้อ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 -หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และออกแบบสื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5.Helpdesk (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือการจัดการเทคโนโลยี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดีด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีความสามารถในการใช้งาน MS Office
 -มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภท Trouble Ticket System Application.
 
 6.นักพัฒนามาตรฐานบริการ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีหรือสารสนเทศ
 -มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย, IT Security และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ISO/IEC 17799,ISO/IEC-27001 หรือมาตรฐานสากลด้าน IT Security เป็นต้น
 -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดีด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 -มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ (IT Security Audit) และกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดันได้
 
 7.Sales Engineer (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านระบบเครือข่าย และด้าน IT Security
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดีด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีความรู้กว้างขวางในอุปกรณ์ด้านเครือข่าย Security และ IT ต่าง ๆ เป็นอย่างดีหลากหลายยี่ห้อ
 -มีความสามารถในการใช้งาน MS Office
 -สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 
 8.Account Manager (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านการขาย การตลาด การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดี อายุไม่เกิน 30 ปี
 -มีความสามารถด้านการขายและการเจรจาต่อรองที่ดีเลิศ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดีด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีความสามารถในการใช้งาน MS Office
 -สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 
 9.การตลาด (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงานและติดต่อประสานงาน
 -มีความสามารถในการเรียนรู้ได้รวดเร็ว มีทัศนคติที่ดีต่อการนำเสนอ การตอบคำถามถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
 -สามารถใช้งาน MS Word, MS Excel, MS Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดันได้
 คุณสมบัติทั่วไป
 1.ผู้สมัครต้องไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยงาน
 2.ไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเรื้อน วัณโรค เป็นต้น
 3.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด และของมึนเมาทุกชนิด
 4.อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (ยกเว้นตำแหน่งที่ 8)
 5.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 6.มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7.มี Service Mind ในการบริการลูกค้าและประสานงาน  
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครจาก www.cattelecom.com หรือ www.cyfence.com หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.กสท โทรคมนาคม อาคารบริหาร1 ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2104-4853, 0-2104-3512 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2551 ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com