ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

nu


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี-โท 13 อัตรา ถึงวันที่ 22 มกราคม 2551

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒ ิปริญญาตรี-โท 13 อัตรา
 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2550 จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 ตำแหน่งระดับวุฒิปริญญาตรี (อัตราค่าจ้างเดือน 9,200 บาท)
 1. บุคลากร
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารกฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านฐานข้อมูลบุคลากร ได้แก่ MS Access, SQL และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ เป็นอย่างดี
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารกฎหมาย รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยาสารสารศษสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิ เศษ
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารกฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิจัย สังคมศาสตร์
 4. นักเอกสารสนเทศ
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ และ
 - มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุหอประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์และความรู้ด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี (ตำแหน่งที่ 1)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
 6. นักวิชาการเงินและบัญชี (ตำแหน่งที่ 2)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี การเงินและ
 - มีประสบการณ์ทางการจัดทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 7. นักประชาสัมพันธ์
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชล ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) อักษรศาสตร์ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
 ตำแหน่งระดับวุฒิปริญญาโท (อัตราจ้างเดือนละ 11,250บาท)
 1. นักวิจัย
 - วุฒิปริญญาโท ทางบริหาร การศึกษา สถิติ สังคมวิทยาสังคมสงเคราะห์จิตวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กฎหมาย พาณิชยศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการเศรษฐกิจ บริหารธุรกิจ สถิติประยุกต์ คอมพิวเตอร์ พัฒนาสังคม ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
 2. นักวิเทศสัมพันธ์
 - วุฒิปริญญาโท ทางบริการ การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย พาณิชยศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - มีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระรบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
 - ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 - มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร และสามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตจ.ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรื ท่าพระจันทร์ กทม.
 - วุฒิปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับวุฒิปริญญาตรีของสำนัก ก.พ. และผู้สมัครในตำแหน่งระดับวุฒิปริญญาโท ที่มีคุณสมบัติสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับวุฒิปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันซึ่งระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันเปิดรับสมัครในครั้งนี้ให้ถือว่ามีสิทธิใช้ผลในการสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบดังกล่าวแทนการทดสอบด้าน Aplitude Test ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องยื่นหลักฐานผลการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ การสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2551 ตามวันราชการ ในเวลา 09.00-15.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้
 - หลักฐานแสดงพื้นความรู้และรายละเอียดผลการศึกษาพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 - หลักฐานได่รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา 1 ฉบับ เฉพาะเพศชาย
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 นิ้ว
 - หลักฐานสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับถ้ามี
 - หลักฐานการมีประสบการณ์ทางการจัดทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 สำหรับผู้สมัครในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ตำแหน่งที่ 2)
 - สมัครสอบได้คนละ 1 ตำแหน่ง
 - ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 100 บาท
 ขณะเดียวกันคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เปิดรับสมัครงานดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี
 - วุฒิปริญญาตรี
 3. นักเศรษฐมิติ
 - วุฒิปริญญาโทร
 4. นักวิชาการศึกษา
 - วุฒิปริญญาตรี
 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2551
 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2696 5737, 0 2613 2195, 0 2623 5104 หรือ  http://www.bus.tu.ac.th/thai/jobs.asp  หมดเขตรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2551
 
 ประกาศหางาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com