ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การไฟฟ้านครหลวง รับบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 108 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6,7 มิถุนายน 2551  

การไฟฟ้านครหลวง รัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลทั่วไปและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรร จุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.ช่างเทคนิคไฟฟ้า2/ช่างเทคนิคสายอากาศ 2 (5 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2527) สายตาปกติ ตาไม่บอดสี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel ได้
 -สามารถขับรถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 
 2.ช่างเทคนิคโยธา 3 (14 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2527) สายตาปกติ ตาไม่บอดสี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel ได้
 -สามารถขับรถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 
 3.ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2527) สายตาปกติ ตาไม่บอดสี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel ได้
 หากมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครโปรเซสเซอร์ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เทคโนโลยีการสื่อสาร และ Programmable Logic Controller (PLC)
 -มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2
 ตำแหน่งที่ 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2551 (พิจารณารับสมัครตำแหน่งละ 300 ท่านแรก)
 
 4.ช่างเทคนิคสายอากาศ 3/ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3/ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 (81 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2527) สายตาปกติ ตาไม่บอดสี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel ได้
 -สามารถขับรถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 ตำแหน่งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2551 (พิจารณารับสมัครจำนวน 1,000 ท่านแรก)
 
 5.นักบริหารงานพัสดุ 4 (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้
 -หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการโต้ตอบเอกสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6.นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางการเงิน
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เพื่อปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีได้เป็นอย่างดี
 -มีใบรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) หรือผ่านงานด้านการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -หากมีใบรับรอง CIA หรือ Tax Auditor จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7.นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เพื่อปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีได้เป็นอย่างดี
 -มีใบรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) หรือผ่านงานด้านการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -หากมีใบรับรอง CIA, CPA หรือ Tax Auditor จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8.นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2521)
 -วุฒิปริญญาโท ทางการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน
 -มีวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์การเงิน
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ดี
 -หากมีความรู้ด้านสถิติ สารสนเทศ การบริหารการจัดการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ตำแหน่งที่ 5-8 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2551 (พิจารณารับสมัครตำแหน่งละ 300 ท่านแรก)
 
 9.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 (2 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า สาขาอาชีวอนามัย หรือวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word ได้
 ตำแหน่งที่ 9 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 (พิจารณารับสมัครจำนวน 300 ท่านแรก)  
 
 ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว (กรณีที่เป็นแบบ สด.43 หากส่งให้กระทรวงกลาโหมตรวจสอบแล้วไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ ผู้สอบจะไม่ได้รับการบรรจุและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)
 
 ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครสอบผ่านทาง Website ของการไฟฟ้านครลวง (www.mea.or.th) สำหรับพนักงานที่มีความประสงค์จะสมัครสอบพร้อมกับบุคคลภายนอก ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการสรรหาบุคคล พ.ศ.2534 หมวด 2 ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 คือ มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามประกาศ ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครสอบทาง Website ของการไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) เท่านั้น
 
 งานสรรหาและว่าจ้าง กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ชั้น 16) อาคารสำนักงานใหญ่ (เพลินจิต) เลขที่ 30 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี    ปทุมวัน    กรุงเทพมหานคร    10330  
  www.mea.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com