ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลเลิดสิน รับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และลูกจ้าง รวม 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 10 มิถุนายน 2551

โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าร ับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 นักเทคนิคการแพทย์ 3 (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
 -ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 -หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธนาคารเลือดจะเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกและจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ห้อง 308) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
       
 โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ (เซลล์วิทยา)
 -มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word , Excel หรือ Power Point ได้
 
 2.นักอาชีวอนามัย (1 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word, Excel หรือ Power Point ได้
 -สามารถออกปฏิบัติงานชุมชนหรือในสถานประกอบการ
 -มีความรู้ด้านสถิติ และการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 -ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำรอง)
 -เพศหญิงชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการและสารบรรณ หรือปฏิบัติงานสำนักงานจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4.เจ้าพนักงานธุรการ (2 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยการ
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word หรือ Excel ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการและสารบรรณ/ นักงานประจำหอผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบริหารธุรกิจ
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word หรือ Excel ได้เป็นอย่างดี
 
 6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำรอง)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ/สารบรรณ หรือปฏิบัติงานสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7.นักวิชาการเงินและบัญชี (สำรอง)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน หรือเรียนบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 -หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี โดยเฉพาะบัญชีรัฐบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำรอง)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาบัญชี/การเงิน หรือเรียนบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 9.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 -เพศหญิง (โสด)/เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาบัญชี การเงินและการธนาคาร
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 10.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -หากมีประสบการณ์งานด้านช่างไฟฟ้า/เครื่องเสียง/สื่อทัศนูปกรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 11.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (1 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางโสตทัศนศึกษา
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสื่อทัศนูปกรณ์ในโรงพยาบาลได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 
 12.พนักงานขับรถยนต์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 25-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 -ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือประเภท 2 ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 -สามารถอยู่เวรเป็นผลัดได้
 
 13.พนักงานห้องยา (1 อัตรา)
 -เพศหญิง (โสด)/เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3 หรือ ม.3) หรือเทียบเท่า
 -สามารถอยู่เวรเป็นผลัดได้
 -หากมีประสบการณ์เคยทำงานห้องยามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ได้
 
 14.พนักงานเปล (2 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3 หรือ ม.3) หรือเทียบเท่า
 -ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
 -สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่ติดยาเสพติด จิตใจเป็นปกติ
 -มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลและมีมนุษยสัมพันธ์
 -หากผ่านการอบรมหรือเคยทำงานเป็นพนักงานเปลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 15.พนักงานวิทยุ (1 อัตรา)
 -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจากกรมไปรษณีย์โทรเลข หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานด้านวิทยุสื่อสาร
 -สามารถอยู่เวรเป็นผลัดได้
 -รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฟังหรือพูดภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 16.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 -หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 17.คนงาน (สำรอง)
 -เพศหญิง (โสด)/เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-40 ปีบริบูรณ์จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
 
 18.คนครัว (สำรอง)
 -เพศหญิง (โสด) /เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-40 ปีบริบูรณ์จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
 -หากมีความสามารถประกอบอาหารผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ห้อง 308) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2551 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-15 ตุลาคม 2551  ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ถ.สีลม    บางรัก    กรุงเทพมหานคร    
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com