ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สสส. รับเจ้าหน้าที่  5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้- 25 มิถุนายน 2551

แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส ร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะรับสม ัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.เจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์และพันธมิตรการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (Research Strategic & Partnership Development) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20–40 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาแผนงานสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ หาข้อมูล และพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
 -มีความสนใจในการศึกษาข้อมูล งานวิจัย การประเมินผล ที่สัมพันธ์กับการพัฒนางานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
 -มีประสบการณ์ตรงในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากมีประสบการณ์ตรงในการทำงานสายงานการสื่อสารเพื่อสังคมมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 -มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี ขยันและอดทน มีความสนใจในการทำงานเพื่อสังคม
 -ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่
 
 2.เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อต้นแบบสำหรับเยาวชนและสร้างพันธมิตรสื่อ (KIDS Program coordinator & Media Relation) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20–40 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาแผนงานสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ หาข้อมูล และพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
 -มีความสนใจในการศึกษาข้อมูล งานวิจัย การประเมินผล ที่สัมพันธ์กับการพัฒนางานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
 -มีความสนใจในการพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน และสนใจการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละกลุ่มอายุ
 -มีประสบการณ์ตรงในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากมีประสบการณ์ตรงในการทำงานสายงานการสื่อสารเพื่อสังคมมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 -มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี ขยันและอดทน มีความสนใจในการทำงานเพื่อสังคม
 -ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่
 
 3.เจ้าหน้าที่พัฒนาแผนงานสื่อเพื่องานด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (Media Relation & Planner) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20–40 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาแผนงานสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ หาข้อมูล และพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
 -มีประสบการณ์ตรงในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี และหากมีประสบการณ์ตรงในการทำงานสายงานการสื่อสารเพื่อสังคมมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 -มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี ขยันและอดทน มีความสนใจในการทำงานเพื่อสังคม
 -ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่
 
 4.เจ้าหน้าที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (Public Relation & Event coordinator) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20–40 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาแผนงานสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ หาข้อมูล และพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
 -มีความสนใจในการศึกษาข้อมูล งานวิจัย การประเมินผล ที่สัมพันธ์กับการพัฒนางานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
 -มีประสบการณ์ตรงในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี และหากมีประสบการณ์ตรงในการทำงานสายงานการสื่อสารเพื่อสังคมมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 -มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี ขยันและอดทน มีความสนใจในการทำงานเพื่อสังคม
 -ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่
 ตำแหน่งที่ 1-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2551
 
 5.เจ้าหน้าที่ Multimedia (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 -ใช้โปรแกรม Premiere Pro, After affects, Illustrator, Photoshop, Flash ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถเรียนรู้เทคนิคในการทำงานใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี กระตือรือร้น
 -สามารถทำงานเป็นทีม และอยู่ภายใต้แรงกดดันได้
 -หากสามารถเขียนข่าว เขียนบทความ สกู๊ปข่าวได้ พร้อมทั้งเขียนสคริปต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2551  
 
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 979 ชั้น 34 อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0500 ต่อ 1211-1213 ในวันและเวลาราชการ  
     
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com