ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
แพทยศาสตร์ รามาฯ   รับพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 4 กรกฎาคม 2551

แพทยศาสตร์ รามาฯ   รับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินนอกงบประมาณ ดังร ายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
      1.นิติกร สังกัดหน่วยตรวจสอบและสัญญา งานพัสดุ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
      2.บุคลากร สังกัดหน่วยสรรหา คัดเลือก และบรรจุ งานการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ทางด้านการบริหารงานบุคคล
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 -มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์วางแผนงาน
 
      3.บุคลากร สังกัดหน่วยวางแผนทรัพยากรบุคคล งานการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ทางด้านการบริหารงานบุคคล
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 -มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์วางแผนงาน
 
      4.บุคลากร สังกัด หน่วยพัฒนาวิชาการ งานการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษา บริหารทรัพยากรบุคคล จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Intranet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 
      5.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 
      6.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา การเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 เดือน-1 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 
      7.เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาคุณภาพ สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, SPSS และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี  
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 3 ชั้น 6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 สถานที่ติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 3 ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6    ราชเทวี    กรุงเทพมหานคร    10400  
 โทรศัพท์ : 0-2201-2583, 0-2201-2586  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com