ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด รับพนักงาน 9  อัตรา  

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
 
 JOIN! Financial Planner
 Department, the fastest growing professional
 sales team in AIA
 .....Looking for dynamic indivuals fo fill in its expansion program in 2008
 
        เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาบุคลากร  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 - วุฒิปริญญาตีขึ้นไป
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้านการสรรหาบุคลากร หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทั่วไป, หรือบริษัทจัดหางานอย่างน้อย 1 ปี
 - มีทักษะในการ ระบุสาเหตุ, ประเมินผล และตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันตามเวลา
 - สามารถนำสเนอแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงาน
 - บุคลิกภาพ, มีทักษะการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ดี
 - ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดี  
 
        เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 - มีประสบการณ์ด้านจัดการเอกสาร หรือประสานงานภายในองค์กร อย่างน้อย 1 ปี
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป (MS Office) ได้เป็นอย่างดี
 - มีทักษะการฟัง, พูด, อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดี
 - บุคลิกภาพ, ทักษะการสื่อสารดี
 
         เลขานุการ  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - หญิง อายุ 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 - มีประสบการณ์เลขานุการผู้บริหาร หรือประสานงานภายในองค์กร อย่างน้อย 2 ปี
 - มีทักษะและความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป (MS office) ได้เป็นอย่างดี
 - มีทักษะการฟัง, พูด, อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 - บุคลิกภาพ, ทักษะการสื่อสารดี
 
        ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ชาย/หญิง
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในด้านการบริหาร ในธุรกิจการตลาด หรือการขาย
 - มีความสามารถในการวางแผนช่องทางการขาย รวมถึงโอกาสทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 - มีทักษะในการ ระบุสาเหตุ ประเมินผล และตัดสินใจ แก้ไขปัยหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันตามเวลา
 - สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายขาย เพื่อวางแผนและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - สามารถนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงาน
 - บุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษดี
 
        ผู้จัดการ & เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ชาย/หญิง
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้านฝึกอบรมฝ่ายขาย ประกันฯ หรืออื่นๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ (ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านฝึกอบรม / 3 ปีด้านงานบริหารฯ สำหรับผู้จัดการ)
 - มีทักษะการสอนและนำเสนอที่ดี รวมถึงการจัดการสื่อการเรียนการสอน
 - มีทักษะในการ ระบุสาเหตุ ประเมินผล และตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันตามเวลา
 - สามารถนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงาน
 - บุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม
 
        เจ้าหน้าที่คุ้มครองสินเชื่อ ประจำสถาบันการเงิน
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในด้านงานคุ้มครองสินเชื่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารดี
 - มีทักษะในการวางแผน, ประเมินผล และรักงานบริการ
 
        Wealth Managers  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตีขึ้นไป MBA พิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีประสบการณ์ด้านการตลาด, บริหารลูกค้า หรือการขายในสถาบันการเงินที่ได้รับการยอมรับ มีใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีทักษะและความสามารถในการวางแผน และพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ
 - มีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษดี
 - มีความสามารถในการบริหารและบริการลูกค้าในตลาดระดับบน
 - บุคลิกภาพ, ทักษะการสื่อสารดี
 
         ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาด้านการเงิน  
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป MBA พิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านบริหารทีมขาย/การตลาด ในธุรกิจหรือบริการด้านการเงิน
 - มีทักษะการบริหารทีม และภาวะผู้นำที่ดี
 - มีความสามารถในการสรรหาบุคลากร, ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทีม
 - มีทักษะการบริหารจัดการ, วางแผน และควบคุมตามเวลาและขอบเขตที่กำหนด
 - บุคลิกภาพ, มีทักษะการสื่อสารดี
 - มีทักษะในการ ระบุสาเหตุ, ประเมินผล และตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันตามเวลา
 
        เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการเงิน
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ชาย/หญิง อายุ 24-40 ปี
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านติดต่อประสานงานลูกค้าพิจารณาเป็นพิเศษ
 - อาศัยอยู่ใน กทม. หรือปริมณฑล
 - บุคิกภาพและทักษะการสื่อสารดี  
 
 สนใจสมัครงาน พบกันที่ บู๊ธที่ P2 ในงาน มหกรรมหางานและศึกษาต่อ 2008 วันที่ 26 กรกฎาคม 2551 MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ หรือ ติดต่อ คุณกรณี ฉันวิเชียร บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด แผนก Financial Planner  อาคาร เอไอเอ บิลดิ้ง ชั้น 7 เลขที่ 181 ถ.สุรวงศ์    กรุงเทพมหานคร    10500  
 
 โทรศัพท์ : 0-2638-6629, 0-2368-6705 หรือ 08-1640-8887  
 โทรสาร : 0-2267-1478
 E-mail : bkk.fpd-recruit@aig.com
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com