ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ  รับเจ้าหน้าที่ 66 อัตรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ  รับเจ้าหน้าที่ 66 อัตรา ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
       1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชี
 -มีประสบการณ์ด้านบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินกับการวางระบบงาน
 -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านตรวจสอบระบบงานค้าปลีกอย่างน้อย 5 ปี และมีผลงานวางระบบงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       2.ผู้ช่วยผู้จัดการร้านหนังสือ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในงานขายไม่น้อยกว่า 3 ปี ในธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค หรือธุรกิจจัดจำหน่าย หรือร้านหนังสือ
 -มีความสามารถในการบริหารทีมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรอง และการบริการลูกค้า
 -ถ้ามีความรู้ทางด้านบัญชีและดารขายเครดิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       3.หัวหน้าแผนกธุรการ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 -มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานธุรการสำนักงาน ยานพาหนะและงานจัดซื้อ-จัดจ้าง อย่างน้อย 3 ปี
 
       4.หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 -มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานคลังสินค้า จัดส่งสินค้า จากธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 -มีความสามารถในการบริหารทีมงาน มีความรับผิดชอบสูงและไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาการทำงาน
 -มีแนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบ
 
       5.พนักงานบัญชี (5 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 -มีประสบการณ์ในงานบัญชีจากธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 1 ปี
 
       6.พนักงานขายหนังสือไทย/หนังสือต่างประเทศ (30 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 -มีประสบการณ์ในวงการการศึกษาหรืองานหนังสือหรือธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 1 ปี
 
       7.พนักงานธุรการ (5 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 -มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจและผ่านงานจัดซื้อ-จัดจ้าง อย่างน้อย 1 ปี
 -ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word, Excel) ได้ดี
 -มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ดี
 -ถ้าเป็นชายต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 
       8.พนักงานแคชเชียร์ (10 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิม.6, ปวช., ปวส.
 -มีประสบการณ์ในงานแคชเชียร์จากวงการหนังสือหรือธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้เครื่องเก็บเงินได้
 
       9.พนักงานคลังสินค้า (10 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิม.6, ปวช., ปวส.
 -มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้าจากธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 1 ปี
 
       10.พนักงานจัดส่ง (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิม.3, ม.6, ปวช.
 -สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 -รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ ดี มีประสบการณ์ในการขับรถส่งของและมีความรู้ด้านเอกสารงานขาย
 
       11.ช่างซ่อมบำรุง (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
 -มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค อย่างน้อย 1 ปี
 -ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่  
 
       สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 แจ้งรายละเอียดประสบการณ์การทำงาน พร้อมประวัติให้ชัดเจนตามตำแหน่งที่สมัคร และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมด้วยสำเนาหลักฐาน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือรด.3 ปี ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายภายใน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป ติดต่อ แผนกบุคคล ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซ.จุฬาลงกรณ์ 64 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-7006, 0-2218-7008, 0-2255-4433
 
       ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท    ปทุมวัน    กรุงเทพมหานคร    10330  โทรศัพท์ : 0-2218-7006, 0-2218-7008, 0-2255-4433
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com