ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่ หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2551

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เ ปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส 1 ตำแหน่ง
 - เพศชาย/หญิง
 - อายุ 28 ปีขึ้นไป
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 - วุฒิปริญญาตรี จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 8 ปี ในด้านงานข่าว การรายงานข่าว และการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด
 - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 6 ปี ในงานด้านข่าว การรายงานข่าว และการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด
 - หากมีประสบการณ์ทำงาน หรือมีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีทักษะอย่างดีในด้านการสื่อสาร การประสานงาน และทักษะในการนำเสนองาน
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานในหน้าที่
 
 2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 - เพศชาย/หญิง
 - อายุ 20 ปีขึ้นไป
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 - วุฒิปริญญาตรี จำเป็นต้องมีประสบการณ์ประมาณ 1-2 ปี ในด้านงานข่าว การรายงานข่าว และการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด
 - หากมีประสบการณ์ทำงาน หรือมีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจและอุตสาห กรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีทักษะอย่างดีในด้านการสื่อสาร การประสานงาน และทักษะในการนำเสนองาน
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานในหน้าที่
 
 การพิจารณาคัดเลือก
 สำนักงานจะเชิญผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ ณ SIPA ในวันและเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2551
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ และ/หรือด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน การสมัคร
 - ประวัติส่วนตัว
 - สำเนาหลักฐานผลการศึกษา
 - สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 
       สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 89/2 หมู่ 9 อาคาร 9 ชั้น 11 (อาคาร บมจ.ทีโอที) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2554-0400
 
 3.เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
 - เจ้าหน้าที่การเงินกรุงเทพ เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำกรุงเทพฯ ขอนแก่น และภูเก็ต 1 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส 1 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่บัญชี กรุงเทพฯ 2 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่บัญชี สาขาขอนแก่น 1 อัตรา
 - เจ้าหน้าที่บัญชี สาขาภูเก็ต 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - มีสัญชาติไทย
 - สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ. 2546
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน/หรือการบัญชี/หรือตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบภายนอกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และ 6 ปีสำหรับปริญญาโท
 - มีความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบงาน โดยเฉพาะการเงินการบัญชี รวมทั้งมีความรู้ในเรื่องระบบควบคุมภายในเป็น อย่างดี สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน กรุงเทพฯ 1 อัตรา
 - วุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดด้านการเงินได้
 - มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
 - มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี กรุงเทพฯ 2 อัตรา สาขาภูเก็ต 1 อัตรา สาขาขอนแก่น 1 อัตรา (ผู้ปฏิบัติงานสาขาทดลองงานอาจให้ปฏิบัติงานกรุงเทพก่อน)
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชีประมาณ 2-3 ปี
 - มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
 การพิจารณาคัดเลือก
 สำนักงานจะเชิญผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและความเหมาะสมกับตำแหน่ง เข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานฯ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาที่จะ แจ้งให้ทราบต่อไปรับสมัครวันที่ 26 ตุลาคม 2551
 
       ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว สำเนาหลักฐานผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 89/2 หมู่ 9 อาคาร 9 ชั้น 11 (อาคารบริษัท ทีโอที) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2554-0400
 
 4. เจ้าหน้าที่บริหาร Call Center (สัญญาจ้าง)
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - มีสัญชาติไทย
 - สามารถทำงานให้แก่สำนักงาน ได้เต็มเวลา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
   กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.2546
 - วุฒิปริญญาตรี
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 
 ขอบเขตงานในความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบงาน Call Center ของสำนักงาน
 2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกับผู้มาติดต่อสำนักงาน
 3. ดุแลงานด้านธุรการ
 4. ดูแลความเรียบร้อยในส่วนต้อนรับผู้มาติดต่อสำนักงาน
 5. แจกจ่ายเอกสาร จดหมายเข้า ออก ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารในส่วนต้อนรับผู้มาติดต่อ
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางจดหมาย พร้อมประวัติส่วนตัว สำเนาหลักฐานผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 89/2 หมู่ 9 อาคาร 9 ชั้น 11 (อาคารบริษัททีโอที) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2554-0400
 
 การพิจารณาคัดเลือก
 สำนักงานจะเชิญผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานในวันและเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2551
  http://www.sipa.or.th
 
  http://www.sipa.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com